Związek Nauczycielstwa Polskiego


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW STATUTOWYCH
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZWIĄZKOWEJ
WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU STATUTOWEGO
DEKLARACJA CZŁONKOWSKAZNP
RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI - BIULETYN INFORMACYJNY


WYMIANA LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH ZNP - II TURA nowa legitymacja

Koleżanki i Koledzy,
informujemy, że Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w 2010 roku wprowadził nowy wzór legitymacji członkowskich naszej organizacji związkowej. Aktualne mają wygląd podobny do dowodów osobistych. Wymiana legitymacji jest bezpłatna i nie jest wymagane zdjęcie.

Członkowie ZNP w Akademii Pomorskiej w Słupsku, zainteresowani wymianą lub wystawieniem nowej legitymacji, proszeni są o złożenie wypełnionych wniosków w pokoju związkowym (DS nr 1, pok. nr 7) podczas dyżurów związkowych lub bezpośrednio u przedstawicieli Rady Zakładowej.

Druk Wniosku/Deklaracji można pobrać pod adresem:

Deklaracja czlonkowska ZNP