Wydziały

Wydział Filologiczno-Historyczny
 
Na Wydziale prowadzone są też studia podyplomowe w zakresie historii i filologii polskiej. Na Wydziale zatrudnionych jest 120 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym na zasadzie mianowania 6 profesorów i 23 doktorów habilitowanych oraz 39 doktorów. Złożona struktura Wydziału powoduje, że prowadzone są tu badania naukowe w bardzo szerokim spektrum tematycznym.

Wydział składa sie z następujących jednostek:
- Instytut Historii i Politologii
- Instytut Neofilologii
- Instytut Polonistyki
- Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
 
DZIEKAN dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
tel.: (59) 84 05 381
Godziny przyjęć:
- środa 11:00 - 13:00
- piątek 11:00 - 13:00
 
PRODZIEKAN ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski
tel.: (59) 84 05 389
Godziny przyjęć:
- poniedziałek 9:00 - 11:00
- środa 11:00 - 13:00
 
Kierownik dziekanatu mgr Bogusława Medwid
tel. (59) 84 05 434
 
Dziekanat ul. Arciszewskiego 22a, pokój 65
tel. (59) 84 05 388, wew. 388
e-mail: fh@apsl.edu.pl

Godziny pracy i przyjęć studentów:
- od poniedziałku do piątku: 9:00 - 14:00 (przez okres całego roku kalendarzowego)
- sobota: 08:30 - 13:30 (W soboty lipca, sierpnia i września oraz w przypadku, gdy w harmonogramie nie ma zjazdów studentów niestacjonarnych Dziekanat jest ZAMKNIĘTY )
 

Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
Instytut Historii i Politologii

Komunikat

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku uprzejmie zawiadamia, że 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału pokój 59 ul. Arciszewskiego 22a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Jurija Bojcheniuka

Tytuł rozprawy: Cywilizacyjna rola monastycyzmu
na Rusi Kijowskiej od chrztu do 1240 roku
.

 

Promotor: Prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński Akademia Pomorska w Słupsku
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Krzysztof Kościelniak Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Marek Melnyk prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Dziekan WFH
dr hab.prof.nadzw. Danuta Gierczyńska

 

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Głównej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AP w Słupsku – pokój 65, ul. Arciszewskiego 22a.

 

Przewód doktorski mgr Jurija Bojcheniuka pt. Cywilizacyjna rola monastycyzmu na Rusi Kijowskiej od chrztu do 1240 roku.
Recenzja - dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM
Recenzja - Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, UJ
Abstrakt

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Plan pracy posiedzeń Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku akademickim 2015/2016

Przewód doktorski mgr Mariusza Humeckiego


REGULAMINY:
WZORY PODAŃ:
Jakość kształcenia
na Wydziale F-H
Strategia Wydziału