Wydziały

Wydział Nauk Społecznych przejdź do strony wydziału >
 
Na Wydziale realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Na 4 kierunkach i 15 specjalnościach kształci się ogółem 1364 studentów (stan z dn. 09.05.2013 r.), na prowadzonych studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki i edukacji artystycznej kształci się 143 słuchaczy. Zajęcia dydaktyczne realizuje 118 nauczycieli akademickich, w tym 19 profesorów i doktorów habilitowanych, 52 doktorów. W 2012 roku dorobek naukowy naszych pracowników stanowiło 117 publikacji (744 pkt.), w tym 27 publikacji zamieszczonych w czasopismach z listy ministerialnej oraz 20 prac zwartych. Niebagatelny jest również dorobek artystyczny pracowników Instytutu Muzyki. Składają się na niego: nagranie płyt, prowadzenie warsztatów muzycznych, aranżacje muzyczne i bogata działalność koncertowa. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w 153 konferencjach naukowych, w tym 64 międzynarodowych i 89 krajowych. Wydział współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, w tym z Austrii, Niemiec, Norwegii, Estonii, Czech, Belgii, Węgier, Rumunii, Turcji, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Białorusi.

Wydział składa sie z następujących jednostek:
- Instytut Muzyki
- Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
- Katedra Administracji i Socjologii
 
DZIEKAN prof. zw. dr hab. Iryna Surina
E-mail: irina.surina@apsl.edu.pl

PRODZIEKAN ds. Kształcenia i Studentów dr Iwona Gumowska
E-mail: iwonagumowska@apsl.edu.pl

PRODZIEKAN ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką dr Anna Koprowicz
E-mail: anna.szczepaniak@apsl.edu.pl
 
Kierownik dziekanatu mgr Grażyna Michalik
E-mail: michalikgrazyna@apsl.edu.pl
 
Dziekanat ul. Bohaterów Westerplatte 64
Telefon: +48 59 84 05 919, -920, -921
E-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
- od poniedziałku do czwartku w godz.: 9:00 - 14:00
- piątek w godz.: 9.00 - 15.30
(przez okres całego roku kalendarzowego)
- sobota: 08:30 - 13:30 (w soboty lipca, sierpnia i września oraz w przypadku, gdy w harmonogramie nie ma zjazdów studentów niestacjonarnych Dziekanat jest ZAMKNIĘTY)