Wybory 2016

Komunikaty WKW - Wydział Filologiczno - Historyczny

Rozwiń wszystkie
 
Komunikat Wyborczy nr 6 - 2016.04.13
rozwiń
 

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału

z przeprowadzonych wyborów na członków elektorów Wydziału FH spośród pracowników administracyjnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Filologiczno-Historycznym, którym przysługuje bierne prawo wyborcze

1.Okreslenie rodzaju wyborów: wybory kolegium elektorów Wydziału

2.Data i miejsce przeprowadzenia wyborów: 13 kwietnia 2016 roku, Słupsk; ul.Arciszewskiego 22a, sala 50

3.Liczba osób uprawnionych do głosowania :7; liczba oddanych głosów ważnych:6; liczba oddanych głosów nieważnych:0

4.Liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów:

 

 1.Joanna Głogowska: 6

 

5.Minimum głosów potrzebnych do wyboru kandydata(więcej niż 50%oddanych glosów ważnych): 4

6.Nazwiska kandydatów zakwalifikowanych do kolejnej tury głosowania:

7.Nazwiska wybranych kandydatów:

Joanna Głogowska

8.Podpisy członków komisji:

 

           Przewodniczący                                                                                  Sekretarz               

Wydziałowej Komisji Wyborczej                                           Wydziałowej Komisji Wyborczej       

Dr Krzysztof Rogowski                                                                  mgr Katarzyna Jarystow

 

 

Komunikat Wyborczy Nr 5 - 2016.04.13
rozwiń
 

Protokół Komisji Wyborczej Wydziału

z przeprowadzonych wyborów na członków elektorów Wydziału FH spośród pozostałych pracowników zatrudnionych na Wydziale Filologiczno-Historycznym dla których AP jest podstawowym miejscem pracy i którym przysługuje bierne prawo wyborcze

1.Okreslenie rodzaju wyborów: wybory kolegium elektorów Wydziału

2.Data i miejsce przeprowadzenia wyborów: 13 kwietnia 2016 roku, Słupsk; ul.Arciszewskiego 22a, sala 50

3.Liczba osób uprawnionych do głosowania :77; liczba oddanych głosów ważnych:31; liczba oddanych głosów nieważnych:1

4.Liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów:

 1.Ireneusz Bieniecki  21

2. Marek Brylew  22

3. Wiesław Brywczyński 21

4. Wojciech Bejda 11

5. Janusz Czechowski 11

6. Joanna Flinik 7

7. Marek Kaszewski 19

8. Waldemar Kuczma 25

9. Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk 12

10. Kazimierz Kallaur 10

11. Andrzej Malinowski 9

12. Zbigniew Olszówka 22

13.Waldemar Parus  25

14.Kacper Pencarski  10

15. Krzysztof Rogowski 20

16.Izabela Szkurłat  22

17. Adam Szulczewski 22

18. Dorota Werbińska 6

19.Krystyna Krawiec-Złotkowska 20

20.Katarzyna Zychowicz 4

21.Stanisław Zarobny 16

 

5.Minimum głosów potrzebnych do wyboru kandydata(więcej niż 50%oddanych glosów ważnych): 16

6.Nazwiska kandydatów zakwalifikowanych do kolejnej tury głosowania:

 1. Wojciech Bejda 11
 2. Janusz Czechowski 11
 3. Filinik Joanna 7
 4. Małgorzata Mastalerz- Krystjańczuk 12
 5. Kazimierz Kallaur 10
 6. Andrzej Malinowski 9
 7. Kacper Pencarski 10
 8. Dorota Werbińska 6
 9. Katarzyna Zychowicz 4

7.Nazwiska wybranych kandydatów:

 1. Ireneusz Bieniecki 21
 2. Marek Brylew 22
 3. Wiesław Brywczyński 21
 4. Marek Kaszewski 19
 5. Waldemar Kuczma 25
 6. Zbigniew Olszówka 22
 7. Waldemar Parus 25
 8. Krzysztof Rogowski 20
 9. Izabela Szkurłat 22
 10. Adam Szulczewski 22
 11. Krystyna Krawiec-Złotkowska 20
 12. Stanisław Zarobny 16

 

8.Podpisy członków komisji:

 

           Przewodniczący                                                                                  Sekretarz               

Wydziałowej Komisji Wyborczej                                           Wydziałowej Komisji Wyborczej       

Dr Krzysztof Rogowski                                                                  mgr Katarzyna Jarystow

 

Lista kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów wydziału FH- grupie pracowników administracyjnych - 2016.04.08
rozwiń
 

LISTA KANDYDATÓW

W WYBORACH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU

FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

w grupie pracowników administracyjnych :

1.  Joanna Głogowska

                                                                       Wydziałowa Komisja Wyborcza

Lista kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów wydziału FH - w grupie nauczycieli akademickich. - 2016.04.08
rozwiń
 

LISTA KANDYDATÓW

W WYBORACH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW

WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

w grupie nauczycieli akademickich:

1. Ireneusz Bieniecki

2. Marek Brylew

3. Wiesław Brywczyński

4. Wojciech Bejda

5. Janusz Czechowski

6. Joanna Flinik

7. Marek Kaszewski

8. Waldemar Kuczma

9. Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

10. Kazimierz Kallaur

11. Andrzej Malinowski

12. Zbigniew Olszówka

13. Waldemar Parus

14. Kacper Pencarski

15. Krzysztof Rogowski

16. Izabela Szkurłat

17. Adam Szulczewski

18. Dorota Werbińska

19. Krystyna Krawiec-Złotkowska

20. Katarzyna Zychowicz

21. Stanisław Zarobny

                                                                                        Wydziałowa Komisja Wyborcza

Komunikat Nr 4 w sprawie czynności wyborczych - 2016.03.22
rozwiń
 

13.04.2016r.(środa) w godzinach 9.00 – 10.30 w sali nr 50 (Humanik ) odbędą się wybory członków kolegium elektorów w wyborach dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.

UWAGA: w przypadku konieczności organizacji wyborów uzupełniających termin drugiej tury wyznacza się na  13.04.2016r. (środa) na godzinę 13.30

13.04.2016r.(środa) w godzinach 11.00 – 11.30 w sali nr 50 (Humanik ) odbędą się wybory członków kolegium elektorów w wyborach dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego w grupie pracowników administracyjnych.

UWAGA: w przypadku konieczności organizacji wyborów uzupełniających termin drugiej tury wyznacza się na  13.04.2016r. (środa) na godzinę 14.30

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr Krzysztof Rogowski

Komunikat Nr 3 w sprawie czynności wyborczych - 2016.03.22
rozwiń
 

Podział mandatów w wyborach kolegium elektorów Wydziału Filologiczno-Historycznego:

 • wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy: Wydział Filologiczno-Historyczny – 27 osób
 • przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy – 13 osób
 • przedstawiciele studentów i doktorantów Uczelni: Wydział Filologiczno-Historyczny - 11 osób ( 10 SPS I SDS + 1 STS)
 • przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami Uczelni, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy: Wydział Filologiczno-Historyczny – 1 osoba

Łącznie: 52 osoby

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr Krzysztof Rogowski
                                                           

 

Komunikat Nr 2 w sprawie czynności wyborczych - 2016.03.22
rozwiń
 

Wydziałowa Komisja Wyborcza  informuje, iż od dnia 04.04.2016 (poniedziałek) do 08.04.2016 (piątek) do godziny 13.30 można zgłaszać kandydatów na członków kolegiów elektorów w wyborach dziekana wydziału. Zgłoszenia proszę składać w sekretariacie Instytutu Polonistyki na formularzu karty zgłoszenia. Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej: http://www.apsl.edu.pl/wybory2016.php oraz w sekretariacie w/w Instytutu.

UWAGA: na formularzu karty zgłoszenia wymagana jest pisemna zgoda osoby kandydującej na członka kolegium elektorów.

11.04.2016 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów na członków kolegium  elektorów w wyborach dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego.

Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej (http://www.apsl.edu.pl/wybory2016.php) oraz w gablotach.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr Krzysztof Rogowski