Wybory 2016

Komunikat nr 1 komisji wyborczej Uczelni w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów

Na podstawie § 69 Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz art. 37 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący terminarz czynności wyborczych w wyborach organów wyborczych, jednoosobowych i kolegialnych Uczelni i na wydziałach Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku 2016:

2 marca - wybory członków kolegium elektorów Uczelni. Wybory odbywać będą się w Auli 414 ul. Westerplatte 64: w godz.: 09: 00 - 11: 00 Wydział Nauk Społecznych, w godz.: 12: 00- 14: 00 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
3 marca - wybory członków kolegium elektorów Uczelni. Wybory odbywać będą się w Auli 414 ul. Westerplatte 64: w godz.: 09: 00 - 11: 00 Wydział Filologiczno-Historyczny, w godz.: 12:00 – 14:00 Jednostki Międzywydziałowe
4 marca - wybory członków kolegium elektorów Uczelni. Wybory odbywać będą się w Auli 414 ul. Westerplatte 64: w godz.: 09: 00 - 11: 00 pracownicy administracyjni
9 marca, godz. 12: 00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - wybory indykacyjne kandydatów na stanowisko rektora.
16 marca, godz. 11:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - otwarte zebranie pracowników i studentów Uczelni, na którym kandydaci na stanowisko rektora przedstawią swój program wyborczy kolegium elektorów Uczelni.
16 marca, godz. 13:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - wybory rektora.
6 kwietnia, godz. 12:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - otwarte zebranie pracowników i studentów Uczelni, na którym rektor-elekt przedstawi kandydatów na stanowiska prorektorów.
6 kwietnia, godz. 13:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - wybory prorektorów.
UWAGA: Dokładna godzina i miejsce dalszych wyborów i zebrań na poszczególnych wydziałach zostaną podane w oddzielnych komunikatach Komisji Wyborczej Uczelni oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych.
13 kwietnia - wybory członków wydziałowych kolegiów elektorów.
20 kwietnia - wybory indykacyjne kandydatów na stanowisko dziekana poszczególnych wydziałów.
27 kwietnia - otwarte zebranie pracowników i studentów, na którym kandydaci na stanowisko dziekana przedstawią swój program wyborczy kolegium elektorów poszczególnych wydziałów.
27 kwietnia - wybory dziekanów poszczególnych wydziałów.
11 maja - otwarte zebranie pracowników i studentów, na którym dziekani-elekci przedstawią kandydatów na stanowiska prodziekanów.
11 maja - wybory prodziekanów.
18 maja - wybory członków senatu.
1 czerwca - wybory członków rad poszczególnych wydziałów.

prof. dr hab. Anatoliy Barannyk,
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni