Wybory 2016

Uczelniana Komisja Wyborcza 2016 - 2020

 1. dr Joanna Grubicka – WFH
 2. dr Piotr Gancarz – WFH
 3. prof. dr hab. Anatoliy Barannyk – WMP  - przewodniczący
 4. dr Katarzyna Bigus - WMP – zastępca przew.
 5. dr hab., prof. nadzw. Katarzyna Chacińska – WNS
 6. dr Paweł Kozłowski - WNS
 7. mgr Kamila Pytlik– przedstawiciel doktorantów
 8. Magdalena Kinda – studentka WFH
 9. Bartłomiej Bruhnke – student WMP
 10. Justyna Gugała – studentka WNS
 11. mgr Ewelina Winiewicz - sekretarz