Wybory 2016

Aktualności

Rozwiń wszystkie
 
Protokół KWU z przeprowadzonych wyborów Prorektorów - 2016.04.06
rozwiń
 
Komunikat nr 15 w sprawie podziału mandatów do Senatu - 2016.03.18
rozwiń
 
Komunikat nr 14 w sprawie oczywistych omyłek pisarskich - 2016.03.18
rozwiń
 
Komunikat nr 13 KWU w sprawie ogłoszenia kandydatów na prorektorów - 2016.03.17
rozwiń
 
Protokół Komisji Wyborczej Uczelni z przeprowadzonych wyborów Rektora - 2016.03.16
rozwiń
 
Komunikat nr 12 w sprawie ogłoszenia nazwisk kandydatów na rektora - 2016.03.11
rozwiń
 
Komunikat nr 11 w sprawie zmiany w harmonogramie wyborczym - 2016.03.11
rozwiń
 
Protokół z wyborów indykacyjnych kandydatów na stanowisko Rektora - 2016.03.09
rozwiń
 
Komunikat nr 9 w sprawie zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora - 2016.03.08
rozwiń
 
Komunikat nr 8 w sprawie oświadczenia lustracyjnego - 2016.03.08
rozwiń
 
Komunikat nr 10 w sprawie oczywistych omyłek pisarskich - 2016.03.08
rozwiń
 
Komunikat nr 7 w sprawie ogłoszenia listy elektorów Uczelni - 2016.03.08
rozwiń
 
Protokoły z wyborów uzupełniających na członków kolegium elektorów (V tura) - 2016.03.08
rozwiń
 
Protokoły z wyborów uzupełniających na członków kolegium elektorów (IV tura) - 2016.03.07
rozwiń
 
Protokoły z wyborów uzupełniających na członków kolegium elektorów (III tura) - 2016.03.07
rozwiń
 
Komunikat nr 6 KWU - 2016.03.07
rozwiń
 
Komunikat nr 5 KWU - 2016.03.07
rozwiń
 
Komunikat KWU nr 4 w sprawie ogłoszenia terminów kolejnych wyborów uzupełniających - 2016.03.04
rozwiń
 
Protokół z wyborów uzupełniających na członków kolegium elektorów Uczelni wśród pracowników administracyjnych - 2016.03.04
rozwiń
 
Protokół z wyborów uzupełniających na członków kolegium elektorów Uczelni wśród pozostałych pracowników naukowych zatrudnionych poza wydziałami - 2016.03.04
rozwiń
 
Protokoły Komisji Wyborczej Uczelni z przeprowadzonych wyborów uzupełniających na członków kolegium elektorów Uczelni - 2016.03.04
rozwiń
 
Wybory Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pracowników administracyjnych - 2016.03.03
rozwiń
 

Wybory Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pracowników administracyjnych odbędą się według terminarza wyborczego, czyli dnia 04 marca 2016 r. w godz. 9:00 - 11:00 w Auli 414.
Jeżeli zajdzie potrzeba przeprowadzenia drugiej tury wyborów to odbędą się one tego samego dnia w godz. 12:00 - 13:00 również w Auli 414.

Protokoły Komisji Wyborczej Uczelni - 2016.03.02
rozwiń
 
Komunikat dot. Wyborów uzupełniających wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach, jednostkach międzywydziałowych i pracowników administracji - 2016.03.02
rozwiń
 

Wybory uzupełniające wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach, jednostkach międzywydziałowych i pracowników administracji odbędą się w 4 marca 2016 r, (piątek)  w godz. od 12.00 do 13.00. 

Komisja Wyborcza Uczelni
Lista kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów Uczelni grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami - 2016.02.29
rozwiń
 

(w art. 9 ust. 3 Regulaminu wyborczego)

 1. Pasławski Marek
 2. Sypiańska Bożena
 3. Taraszkiewicz Beata

 


Komisja Wyborcza Uczelni

 

   

 

Lista kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pracowników administracyjnych - 2016.02.29
rozwiń
 
(w art. 8 ust. 3 Regulaminu wyborczego)  

 

 1. Biernacki Krzysztof
 2. Bronk Zbigniew
 3. Czaja Sabina
 4. Czyżyk Monika
 5. Garbowska Adriana
 6. Garbowska Zdzisława
 7. Grabowska Aneta
 8. Jagodzińska Mirosława
 9. Jażewicz Grażyna
 10. Jędrych Mariusz
 11. Kisiel Paweł
 12. Krzysztofowicz Andrzej
 13. Kunikowska Teresa
 14. Łukasik Marzena
 15. Makos Mariola
 16. Medwid Bogusława
 17. Michalik Grażyna
 18. Mudryk-Praszczak Katarzyna
 19. Ochniowska Małgorzata
 20. Paprocki Andrzej
 21. Rybak Eugenia
 22. Skrzypczyk Ewa
 23. Świerczek Joanna
 24. Terebecki Mariusz
 25. Winiewicz Ewelina                                                       Komisja Wyborcza Uczelni
Listy kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów Uczelni - w grupie nauczycieli akademickich - 2016.02.26
rozwiń
 
Informacje o wyborach wraz z listami kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni z ramienia studentów - 2016.02.26
rozwiń
 

Dnia 01 marca w godzinach 9.00 - 14.00 odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów Uczelni. Przedstawiciele Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego urzędować będą na korytarzach poszczególnych wydziałów:

 
Nauk Społecznych - I piętro na Westerplatte (tzw. akwarium)


Matematyczno-Przyrodniczy - sala nr 08


Filologiczno-Historyczny - korytarz główny Wydziału

Głosowanie jest tajne. Głosujący może zagłosować tylko na specjalnej karcie do głosowania, którą pobiera od Komisji. Osoby z największą liczbą głosów wchodzą do kolegium  elektorów Uczelni. 

Listy kandydatów na członków kolegium elektorów Uczelni:

Wydział Filologiczno-Historyczny:

1. Bryła Krzysztof
2. Chomontek Marta
3. Jachimowicz Damian
4. Jereczek Robert
5. Loroch Piotr
6. Moszkowicz Marlena
7. Staniszewski Mateusz
8. Szatkowski Krzysztof
9. Winiarski Michał 
10. Wołowska Patrycja

Przedstawiciele UKWSS obecni na wydziale podczas wyborów:
• Kukuła Marcin- członek
• Majewska Inga- przewodnicząca


Wydział Nauk Społecznych:

1. Brzóska Agata
2. Fabisiak Emilia
3. Hajdukiewicz Sylwia
4. Jankowski Marcin
5. Kłysz Joanna
6. Korowajczyk Daria
7. Krawiec Karolina
8. Kuśmierski Paweł 
9. Liedtke Roland
10. Minda Marika
11. Nacynko Pamela
12. Nadolska Justyna
13. Pawlicki Oskar
14. Pendzich Piotr
15. Plichta Celestyna
16. Pozlević Anna
17. Purowska Olga
18. Złoch Wojciech

Przedstawiciele UKWSS obecni na wydziale podczas wyborów:
• Dróżdż Angelika- członek
• Gapys Ilona- członek

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:

1. Burchart Zuzanna
2. Burman Alicja
3. Chlebny Paweł
4. Gorlikowski Mateusz
5. Górski Hubert 
6. Jakrzewski Radosław
7. Jopek Karolina
8. Kaczmarska Magdalena
9. Kaczmarska Martyna
10. Komorowski Igor
11. Kopoczyński Dariusz
12. Matysiak Katarzyna
13. Mentelis Katarzyna
14. Nacynko Sandra
15. Pallach Weronika
16. Pażontka-Lipiński Paweł
17. Sautycz Andrzej
18. Stec Marcin
19. Szatna Emilia
20. Szmyjda Sebastian
21. Szynszecka Marta
22. Winiarska Paulina
23. Witaszek Marlena
24. Zagożdżon Katarzyna
25. Żylicz Paweł

Przedstawiciele UKWSS obecni na wydziale podczas wyborów:
• Jankowy Damian- sekretarz
• Lewiński Bartosz- wiceprzewodniczący

 

                        Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca

Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 
            Justyna Gugała

 

Lista kandydatów na elektora Uczelni z ramienia doktorantów - 2016.02.25
rozwiń
 

Rada Samorządu Doktorantów zgodnie z Regulaminem wyborczym APS z dnia 25 listopada 2015 r. podaje do wiadomości listę kandydatów na członków kolegium elektorów Uczelni, którzy zostali zgłoszeni w wymaganym terminie, tj. do 23.02.2016 r.:

 1. mgr Adam Czarnecki

 2. mgr Konrad Mozgawa

 3. mgr Kamila Pytlik

 4. mgr Piotr Przybyszewski

 5. mgr Wojciech Wróblewski

 

Wybory odbędę się 1 marca 2016 r. W dwóch porach godzinowych:

11:00 - 13:00 oraz 15:00 - 17:00.   

Wyniki wyborów  zostaną opublikowane na stronie 02.03.2016 r.Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
 
Akademii Pomorskiej w Słupsku 
mgr Kamila Pytlik

Komunikat Samorządu Doktorantów w sprawie wyborów elektora uczelni wśród doktorantów - 2016.02.23
rozwiń
 

Zgodnie z Regulaminem wyborczym Akademii Pomorskiej z dnia 25 listopada 2015 r. zarządza się przeprowadzenie wyborów spośród doktorantów na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów i przedstawiciela do Wydziałowego Kolegium Elektorów.

Termin zgłaszania kandydatów do 23 lutego 2016 r.

Lista kandydatów zostanie opublikowana 25 lutego 2016 r.

Wybory odbędą się 1 marca 2016 r.

Głosy będzie można oddawać w godzinach:  11:00 - 13:00 raz 15:00 - 17:00.   

Karty zgłoszeniowe należy zostawiać w Sekretariacie Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, u Pani mgr Katarzyny Jarystow.

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
Akademii Pomorskiej w Słupsku
mgr Kamila Pytlik