Strategie

Strategia Uczelni
Strategia rozwoju Akademii Pomorskiej w Słupsku na lata 2013-2020 – [zobacz]
Strategie Wydziałów
Strategia rozwoju – Wydział Nauk Społecznych – [zobacz]
Strategia rozwoju – Wydział Filologiczno – Historyczny – [zobacz]
Strategia rozwoju – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy – [zobacz]
Akademia Pomorska w Słupsku

Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76 – 200 Słupsk
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
pokój: 320
Telefon: 59 84 05 940
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl