Studia podyplomowe

2017.11.22 Uchwała w sprawie wniesienia zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych AP w Słupsku oraz przyjęcia tekstu jednolitego
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik nr 1 – Regulamin Studiów Podyplomowych AP w Słupsku – [zobacz]

2016.10.26 Regulamin Komisji Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych
• Uchwała – [zobacz]

2016.05.25 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]

2015.09.30 Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – regulamin – [zobacz]
• Załącznik nr 1 (s. 4) – procedury hospitowania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych AP w Słupsku – [zobacz]
• Załącznik nr 2 (s. 5) – arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych AP w Słupsku – [zobacz]
• Załącznik nr 3 (s. 7) – kwestionariusz ankiety – ocena programu studiów podyplomowych w AP w Słupsku – [zobacz]

2015.05.27 Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku – [zobacz]

18.12.2013 Regulamin Studiów Podyplomowych
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

Hospitacje zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych
• Procedura – [zobacz]
• Arkusz hospitacji – [zobacz]

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów studiów podyplomowych i udoskonalanie programów kształcenia
• Procedura – [zobacz]
• Kwestionariusz ankiety monitorującej losy zawodowe absolwentów studiów podyplomowych – [zobacz]
• Kwestionariusz ankiety ocena programu studiów podyplomowych w AP w Słupsku – [zobacz]


ZATWIERDZONE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

2017.11.22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia podyplomowych studiów doskonalących Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy (edycja I) w Katedrze Zarządzania
• Uchwała – [zobacz]

2017.11.22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (edycja I) w Katedrze Zarządzania
• Uchwała – [zobacz]

2017.10.25 Uchwała w sprawie zaopiniowania programu kształcenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych Rachunkowość budżetowa i finansowa (edycja I) w Katedrze Zarządzania WNoZiB
• Uchwała – [zobacz]

2016.12.14 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych Rachunkowość finansowa i budżetowa
• Uchwała – [zobacz]

2016.02.24 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych Zarzadzanie Bezpieczenstwem
• Uchwała – [zobacz]

2015.09.30 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Uchwała – [zobacz]

2015.06.17 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych
• Uchwała – [zobacz]

2015.01.28 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• Uchwała – [zobacz]

Akademia Pomorska w Słupsku

Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76 – 200 Słupsk
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
pokój: 320
Telefon: 59 84 05 940
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl