Archiwum

2013.01.30 Kwestionariusz oceny nauczyciela przez studentów
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2013.01.30 Procedury badań ankietowych
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2012.09.10 Powołanie Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji
• Zarządzenie – [zobacz]

2012.03.28 Zatwierdzenie Kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2012.02.29 Regulamin studiów podyplomowych
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2012.02.16 Zmiana w składzie Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji
• Zarządzenie – [zobacz]

WSZJK 2010
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

Opis schematu organizacyjnego 2012 – [zobacz]

Schemat organizacyjny WSZJK z dnia 28.03.2012- [zobacz]

Schemat organizacyjny WSZJK z dnia 25.11.2015- [zobacz]

Zasady funkcjonowania WSZJK – [zobacz.]

Komisja ds. Ankietyzacji i Ewaluacji – [zobacz]

Sekcja ds. Multimedialnych Technik Kształcenia – [zobacz]

Akademia Pomorska w Słupsku

Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76 – 200 Słupsk
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
pokój: 320
Telefon: 59 84 05 940
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl