Ocena jakości kształcenia

Wyniki ankiet
Wyniki badań ankietowych dot. obsługi studentów przez pracow. adm. (2016-2017) – [zobacz]

Ocena opiekunów roczników (sem. letni 2015-2016) – [zobacz]
Wyniki badań ankietowych dot. obsługi studentów przez pracow. adm. (2015-2016) – [zobacz]
Ocena nauczycieli akademickich dokonana przez studentów (sem. letni 2015-2016) – [zobacz]

Ocena nauczycieli akademickich dokonana przez studentów (sem. zim. 2015-2016) – [zobacz]

Ocena nauczycieli akademickich dokonana przez studentów (sem. letni 2014-2015) – [zobacz]

Ocena nauczycieli akademickich dokonana przez studentów (sem. zim. 2013-2014) – [zobacz]
Ocena nauczycieli akademickich dokonana przez studentów (sem. letni 2013-2014) – [zobacz]
Ocena opiekunów roczników (sem. letni 2013-2014) – [zobacz]

Ocena nauczycieli Akademickich przez studentów (sem. zimowy 2012-2013) - [zobacz]
Wyniki badań ankietowych dot. obsługi studentów przez pracow. adm. (2012-2013) – [zobacz]
Ocena opiekunów roczników (sem. letni 2012-2013) – [zobacz]
Ocena nauczycieli akademickich dokonana przez studentów (sem. letni 2012-2013) – [zobacz]

Akademia Pomorska w Słupsku

Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76 – 200 Słupsk
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
pokój: 320
Telefon: 59 84 05 940
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl