Procedury

Weryfikowanie programów kształcenia
• Procedura - [zobacz]
• Ankieta - [zobacz]
• Karta kontrolna weryfikowania programów kształcenia [zobacz]

Weryfikowanie projektów programów kształcenia
• Procedura - [zobacz]
• Karta kontrolna weryfikowania projektów programów kształcenia - [zobacz]

Zatwierdzanie programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia
• Procedura – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz .pdf] [zobacz .doc]

Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych
• Procedura – [zobacz]
• Arkusz hospitacji – [zobacz .pdf] [zobacz .doc]

Hospitacje zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych
• Procedura - [zobacz]
• Arkusz hospitacji - [zobacz]

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów studiów podyplomowych i udoskonalanie programów kształcenia
• Procedura - [zobacz]
• Kwestionariusz ankiety monitorującej losy zawodowe absolwentów studiów podyplomowych - [zobacz]
• Kwestionariusz ankiety ocena programu studiów podyplomowych w AP w Słupsku - [zobacz]

Publikowanie informacji w uczelnianym serwisie internetowym
• Procedura - [zobacz]

Publikowanie informacji w systemie HMS
• Procedura - [zobacz]

Korzystanie z systemu Plagiat.pl
• Procedura - [zobacz]

Korzystanie z platformy e-learningu
• Procedura - [zobacz]

Przyczyny rezygnacji ze studiów
• Procedura - [zobacz]

Ocena pracowników administracji przez studentów
• Procedura - [zobacz]

Ocena nauczycieli akademickich przez studentów
• Procedura - [zobacz]

Akademia Pomorska w Słupsku

Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76 – 200 Słupsk
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
pokój: 320
Telefon: 59 84 05 940
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl