Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny z dnia 26.10.2016- [zobacz]

Zarządzanie Jakością Kształcenia AP w Słupsku z dnia 26.10.2016 – [zobacz]

Komisje:

Senacka Komisja Dydaktyki
Skład:
dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska – przewodnicząca
dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek
dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Sobisz
dr Grażyna Lisowska
dr Małgorzata Chrzanowska – Gancarz
dr Dorota Kiełb – Grabarczyk
Justyna Gugała (studentka)

Regulamin – [zobacz]

Senacka Komisja ds. Nauki
Skład:
dr hab. inż. prof. nadzw. Aleksander Astel – przewodniczący
prof. dr hab. Ewa Bilińska – Suchanek
dr hab. prof. nadzw. Dariusz Ficek
dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Sucharski
dr hab. prof. nadzw. Adrianna Biedroń
dr Irena Figurska
dr Monika Bielska
dr Piotr Perliński
mgr Grzegorz Diemientiew (doktorant)
Ewa Litwińska (studentka)

Regulamin – [zobacz]

Uczelniana Komisja Oceniająca
Skład:
dr hab. inż. prof. nadzw. Aleksander Astel – przewodniczący
dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Zalewska – Meler
dr hab. prof. nadzw. Lucyna Preuss – Kuchta
dr hab. inż. prof. nadzw. Anna Jarosiewicz
dr hab. prof. nadzw. Grażyna Kwiecińska
prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski
dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek

Regulamin – [zobacz]

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia
Skład:
dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – przewodnicząca komisji
dr hab. inż. prof. nadzw. Aleksander Astel – Prorektor ds. Nauki
dr hab. inż. prof. nadzw. Anna Jarosiewicz – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
dr Iwona Gumowska – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, Wydział Nauk Społecznych
dr Tomasz Pączek – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, Wydział Filologiczno-Historyczny
dr Zofia Lewandowska – przewodnicząca Komisji Weryfikującej Programy Kształcenia
mgr Maciej Maraszkiewicz – przewodniczący Komisji ds. Praktyk i Staży
dr Monika Waśkow – przewodnicząca Komisji ds. Publikacji Informacji
dr Jonanta Maciąg – przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych
mgr Patrycja Jędrzejewska – doktorantka Wydziału Filologiczno-Historycznego
Marta Szynszecka – studentka Wydziału Nauk Społecznych
Maria Dąbrowska – studentka Wydziału Filologiczno-Historycznego
Paulina Winiarska – studentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Regulamin – [zobacz]

Komisja Weryfikująca Programy Kształcenia
Skład:
dr Zofia Lewandowska – Instytut Matematyki – przewodnicząca
dr Grażyna Lisowska – Instytut Neofilologii
dr Kacper Pencarski – Instytut Historii
dr Grzegorz Piekarski – Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
dr Monika Niska – Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
mgr Telimena Ryta – Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
mgr Karolina Zaniewska – Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Marta Szynszecka – studentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Yevheniia Ponedelkova – studentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Maria Dąbrowska – studentka Wydziału Filologiczno-Historycznego

Regulamin – [zobacz]

Komisja ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych
Skład:
dr Jolanta Maciąg – Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej – przewodnicząca
dr Irena Domnik – Instytut Matematyki
dr Danuta Apanel – Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
dr Dorota Kiełb-Grabarczyk – Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
mgr Aneta Buczko – słuchaczka studiów podyplomowych Wydziału Nauk Społecznych
mgr Barbara Zajączkowska – Ocha – słuchaczka studiów podyplomowych Wydziału Nauk Społecznych

Regulamin – [zobacz]

Komisja ds. Praktyk i Staży
Skład:
mgr Maciej Maraszkiewicz – Koordynator Uczelniany ds. Praktyk i Staży – przewodniczący
dr Piotr Gancarz – Koordynator ds. Praktyk i Staży, Wydział Filologiczno-Historyczny
dr Gabriela Czapiewska – Koordynator ds. Praktyk i Staży, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
dr Rafał Kuligowski – Koordynator ds. Praktyk i Staży, Wydział Nauk Społecznych
Marta Jerzyk – studentka Wydziału Nauk Społecznych
Dorota Wedman – studentka Wydziału Nauk Społecznych
Anna Klawikowska – studentka Wydziału Filologiczno-Historycznego
Joanna Płaska – studentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Regulamin – [zobacz]

Komisja ds. Publikacji Informacji
Skład:
dr Monika Waśkow – Instytut Nauk o Zdrowiu – przewodnicząca
dr Piotr Sulewski – Instytut Matematyki
dr Ryszard Motyka – Instytut Matematyki
mgr Grażyna Jażewicz – Pełnomocnik Rektora ds. HMS „Wirtualny Dziekanat”
mgr Ewa Skrzypczyk – Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Plagiat
mgr. inż. Ryszard Szaja – Administrator Systemu Plagiat
Marta Surma – studentka Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego
Szymon Smentek – student Wydziału Filologiczno – Historycznego
Ewa Litwińska – studentka Wydziału Nauk Społecznych

Regulamin – [zobacz]

Wydziałowa Komisja WNS
Skład:
dr Iwona Gumowska – przewodnicząca
dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Zalewska – Meler
dr Dariusz Domański
dr Grzegorz Piekarski
dr Agnieszka Próchniak
mgr Telimena Ryta
dr Magdalena Gorzko
dr Jolanta Maciąg
Justyna Gugała (studentka)
Wanda Kłos (studentka)

Regulamin – [zobacz]

Wydziałowa Komisja FH
Skład:
dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski – przewodniczący
dr Tomasz Pączek
dr Krystyna Krawiec – Złotkowska
dr Monika Bielska
dr Kacper Pencarski
dr Anna Rychły – Lipińska
mgr Mateusz Sienkiewicz (doktorant)
Magdalena Kinda (studentka)

Regulamin – [zobacz]

Wydziałowa Komisja MP
Skład:
dr hab. prof. nadzw. Anna Jarosiewicz
dr hab. prof. nadzw. Dariusz Ficek
dr Katarzyna Bigus
dr Brygida Radawiec
dr Anna Zduńczyk
dr Anna Kamińska
dr Robert Jaworski
dr Monika Waśkow
dr Kazimiera Hebel
dr Agnieszka Grochulska
dr Krystyna Ziółkowska
dr Aleksandra Zienkiewicz
dr Gabriela Czapiewska
dr Krzysztof Parzych
dr Beata Kloskowska
dr Zofia Lewandowska
Paulina Winiarska (studentka)
Jakub Szumko (student)

Regulamin – [zobacz]

Akademia Pomorska w Słupsku

Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76 – 200 Słupsk
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
pokój: 320
Telefon: 59 84 05 940
E-mail: jakosc.ksztalcenia@apsl.edu.pl