Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Student - Wzory podań

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA PODAŃ:
- Należy usunąć wszystkie elementy w nawiasach, są to informacje dla Państwa co należy wpisać, albo jest to krótkie wyjaśnienie
- Należy wybrać odpowiednią końcówkę płci
- Należy w miejsca kropek wpisywać swoje dane.
- Znak gwiazdki * w podaniu oznacza wpisanie odpowiednich danych, czyli należy wykasować formułkę i wpisać swoje dane, np. Nazwisko i imię - kasujemy i wpisujemy swoje) nazwisko i imię.

WZORY PODAŃ KIEROWANE DO DZIEKANA:

 1. EGZAMINY, ZALICZENIA, WARUNKI:
 2. PRAKTYKI, ĆWICZENIA TERENOWE:
 3. STUDIOWANIE INDYWIDUALNE:
 4. DRUGI/-A KIERUNEK, SPECJALNOŚĆ, DODATKOWE ZAJĘCIA:
 5. POWTARZANIE:
 6. PRACA DYPLOMOWA, EGZAMIN DYPLOMOWY, DYPLOM:
 7. PRZENIESIENIA, WZNOWIENIE STUDIÓW:
 8. URLOPY:
 9. ZGŁOSZENIE ZMIAN:
 10. ZGUBIENIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ:
 11. INNE:

*) dotyczy studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim (od lutego)