Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Ogłoszenia i informacje

Zarządzenie R.021.25.16 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich


Na podstawie Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku (paragraf 72) ogłasza się wybory uzupełniające do składu Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
z powodu wygaśnięcia 2 mandatów członków rady wydziału w grupie studentów wydziału

  1. Do dnia 27.11.2015 r. (piątek) do godziny 12.00 w pok. nr 25 (budynek Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Partyzantów 27) należy zgłaszać kandydatury na członków Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego z grupy studentów. Zgłoszenie należy złożyć na wzorze karty podanej na stronie internetowej uczelni w ogłoszeniach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
  2. Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odbędą się dnia 01.12.2015 r. (wtorek) w godz. od 10.00 do 12.00 w sali nr 8w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Arciszewskiego 22b

 

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Grażyna Dederko

Formularz karty zgłoszenia kandydata