Władze

REKTOR
AKADEMII POMORSKIEJ
dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd
Główne kompetencje Rektora: kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz,
jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Uczelni
Dyscyplina: nauki historyczne
Specjalność: historia najnowsza, historia Polski po II wojnie światowej
Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel.: (059) 84 05 930
e-mail: rektor@apsl.edu.pl
 
PROREKTOR
DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW
dr hab. prof. nadzw. Joanna Bernagiewicz
Kompetencje: nadzór i koordynacja procesu dydaktycznego i działań studenckich
Dyscyplina: nauki o sztukach pięknych
Specjalność: instrumentalistyka
Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel.: (059) 84 05 940
e-mail: joanna.rektor@apsl.edu.pl
 
PROREKTOR
DS. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ
dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski
Kompetencje: nadzór nad działaniami w ramach programów europejskich; współpraca z gospodarką; komercjalizacja badań; aktywizacja zawodowa pracowników i studentów; śledzenie losów absolwentów
Dyscyplina: biologia
Specjalność: geobotanika, ochrona przyrody
Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel.: (059) 84 05 945
e-mail: z.osadowski@apsl.edu.pl
Nauka / Dydaktyka / Organizacja / Praktyka / Oferta / Usługi
 
PROREKTOR DS. NAUKI
dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Sucharski
Kompetencje: nadzór i koordynacja rozwoju naukowo-badawczego uczelni oraz międzynarodowej współpracy naukowej
Dyscyplina: nauki filologiczne
Specjalność: literaturoznawstwo
Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 64
tel.: (059) 84 05 946
e-mail: t.sucharski@apsl.edu.pl
 
KANCLERZ mgr inż. Ewa Sobolewska
Kompetencje: nadzór i koordynacja pracy administracji uczelni oraz realizacja inwestycji
Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Arciszewskiego 22a
tel.: (059) 84 05 327
e-mail: kanclerz@apsl.edu.pl