Uniwersytet dla Dzieci

 

 

 

Uniwersytet dla Dzieci 

 

Uniwersytet dla Dzieci Akademii Pomorskiej w Słupsku stworzony został z myślą o najmłodszych naukowcach. Od marca 2010 roku prowadzimy UdD wzorując się na podobnych  projektach europejskich.

Nasi studenci uczestniczą w atrakcyjnych wykładach oraz ćwiczeniach z różnych dziedzin nauki: fizyki, matematyki, biologii, geografii, nauk medycznych, a także humanistycznych. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich AP w Słupsku odrębnie dla uczniów szkół podstawowych klas II-III oraz klas IV-VI. Wykłady i ćwiczenia realizowane są w przestrzeni Akademii Pomorskiej obejmującej nowocześnie wyposażone sale audiowizualne oraz laboratoria.

W trakcie uroczystej inauguracji mali studenci otrzymują indeksy, do których wpisywane są zaliczenia z poszczególnych zajęć, natomiast na koniec roku akademickiego wręczane są dyplomy ukończenia studiów w UdD AP.

UdD ma na celu wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań i wiedzy dzieci, rozwijanie ich intelektu oraz twórczego potencjału, a także pielęgnowanie w nich naturalnej ciekawości świata w czasie trwania wykładów oraz ćwiczeń. UdD przygotowuje maluchy  do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy, udostępniając najlepsze źródła poznania świata oraz wykorzystując najnowocześniejsze formy edukacyjne. Pragniemy, aby przez kontakt z nauką i kulturą odnajdywały one własne pasje, rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać.

UdD to niezwykła podróż do świata nauki i kultury