Oferta / Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Rozwiń wszystkie
 
Nowy regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich - 2015.05.08
rozwiń
 
Informacja o wnioskach o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego - grupa literaturoznawcza - 2014.11.12
rozwiń
 
Wnioski należy składać w terminie - do końca listopada 2014 r. u kierownika Studiów Trzeciego Stopnia (grupa literaturoznawcza), dr hab. prof. nadzw. Daniela Kalinowskiego
Studenci, prośba o wypełnienie ankiet przedmiotów - 2014.10.28
rozwiń
 

Drodzy Doktoranci!
Proszę o wypełnienie choćby dwóch, trzech ankiet przedmiotów, które odbyliście w zeszłym roku akademickim w ramach studiów doktoranckich. Pozwoli nam to na ewentualne korekty programu studiów, doboru prowadzących i organizacji toku studiowania.
Cały proces ewaluacji uczynić można przez zalogowanie się do systemu e-dziekanat, wypełnienie ankiety i wysłanie do systemu.

Bardzo proszę o pozytywną i błyskawiczną reakcję.

kierownik Studiów Trzeciego Stopnia
(grupa literaturoznawcza)
dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski

Informacja o możliwości przesyłania tekstów do kolejnego rocznika doktoranckiego - 2014.10.24
rozwiń
 

Uwaga doktoranci!

Informujemy  o możliwości przesyłania tekstów do kolejnego rocznika doktoranckiego w terminie do końca listopada  2014 r. na adresy mailowe:
Historia:   mgr Dagmara Grajczak - daggi76@o2.pl
Literaturoznawstwo:   - mgr Mateusz Sienkiewicz - doktoranciAP@gmail.com

Wymogi wydawnicze dostępne są na stronie Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Strona  Słupskich Studiów Historycznych - http://ssh.apsl.edu.pl/
Komunikat Rady Doktorantów - 2014.10.21
rozwiń
 
Uwaga Doktoranci!
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte posiedzenie Rady. Główny temat spotkania: wydatkowanie środków na działalność doktorancką.
Termin: 28 października, godz. 16.15, Wydz. F-H
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie z HISTORII. - 2014.08.01
rozwiń
 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia III stopnia z historii rozpoczną się 15 września 2014 r. o godzinie 10.00 w gabinecie dyrektora Instytutu Historii i Politologii, w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego znajdującym się przy ul. Arciszewskiego 22a.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 12 września 2014 r. w Biurze Rekrutacji Akademii Pomorskiej w Słupsku (pokój nr 318, II piętro, ul. Boh.Westerplatte 64), tel.: (59) 84 05 950

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia III stopnia na kierunek LITERATUROZNAWSTWO - 2014.07.16
rozwiń
 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia III stopnia na kierunek LITERATUROZNAWSTWO odbędzie się 24 lipca, o godz. 10.00, w sali 64, na Wydziale Filologiczno-Historycznym.

Jednocześnie informujemy, że przedłuża się przyjmowanie dokumentów na studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa do 19 września 2014 r.

Druga rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek LITERATUROZNAWSTWO odbędzie się 24 września 2014, o godz. 10.00, w sali 64, na Wydziale Filologiczno-Historycznym.

Komunikat nr 01/2014 Rady Samorządu Doktorantów - 2014.02.07
rozwiń
 

KOMUNIKAT nr 01/2014
Rady Samorządu Doktorantów
z dnia 07 lutego 2014 r.

Szanowni Doktoranci,
Rada Samorządu Doktorantów w dniu 5 lutego br. podjęła uchwałę o niewydatkowaniu środków przyznanych na działalność doktorancką na rok 2014 do momentu odpowiedzi JM Rektora na wniosek Rady o zwiększenie przyznanej kwoty.
O kolejnych decyzjach Rady Doktoranckiej będziemy informować Państwa na bieżąco.

Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów
mgr Mariusz Domański

Uwaga doktoranci literaturoznawstwa! - 2014.01.21
rozwiń
 
Uwaga doktoranci literaturoznawstwa!
Przypominamy o możliwości przesyłania tekstów do rocznika doktoranckiego do końca stycznia 2014 r. na adres mailowy: doktoranciAP@gmail.com
Wymogi wydawnicze dostępne są na stronie Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
O studiach doktoranckich - 2013.06.14
rozwiń
 

Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na studia doktoranckie (studia III stopnia) w dyscyplinie "historia" i "literaturoznawstwo".


- Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich
- Regulamin studiów doktoranckich