BKWG / Staże

 


Staże

 

Biuro ds. Karier i Współpracy z Gospodarką ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową.

Procedura konkursowa:
(szczegółowa procedura: [zobacz])

1. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci roku akademickiego, w którym ogłoszono konkurs lub lat poprzednich, o ile posiadają status osoby bezrobotnej (rejestracja w PUP) oraz nie ukończyli 27 roku życia.

2. Do konkursu przystępuje się poprzez złożenie:
a) uzupełnionego formularza konkursowego;
b) kopii pracy dyplomowej w formie pisemnej i elektronicznej, o ile zostanie wybrana w konkursie lub na prośbę BKWG.

3. Prace dyplomowe o tematyce dot. rynku pracy, bezrobocia, demografii w woj. pomorskim, a szczególnie w powiecie słupskim – będą dodatkowo promowane przez PUP ( 1-3 pkt.).

4. Osoby, które wygrają konkurs – mają zapewniony staż.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www BKWG (www.apsl.edu.pl/bkwg) w formie numerów ewidencyjnych wniosków, które zostały złożone przez uczestników konkursu.

6. W składzie Komisji konkursowej jest Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką – przewodniczący Komisji, kierownik BKWG, pracownik BKWG, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP.

Termin składania formularzy konkursowych: 17 lipca 2016r.
Formularz konkursowy pobierzesz tutaj: [pobierz]


Biuro ds. Karier i Współpracy z Gospodarką
ul. Boh. Westerplatte 64
pok. 325 (II piętro)
tel. 59 84 05 936
e-mail: sektor.br@apsl.edu.pl

Zapraszamy naszych Studentów i Absolwentów do korzystania z pomocy Biura Karier!

Znajdziecie tu oferty pracodawców, niezbędne informacje dot. wejścia na rynek pracy oraz będziecie mogli skorzystać ze szkoleń i warsztatów, które dla Was przygotowujemy.

Zachęcamy do korzystania ze stron naszych partnerów, gdzie można znaleźć m.in. aktualnie ogłoszone konkursy, informacje o konferencjach, stażach, praktykach czy projektach.

Pracodawców także uprzejmie zapraszamy do współpracy!


 
Galeria
 
 


Kontakt

Biuro Karier
dr Paulina Szmielińska-Pietraszek
tel.: + 48 59 84 05 937
biurokarier@apsl.edu.pl

sektor.BR@apsl.edu.pl