Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Przetargi / 2016.02.17 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie ekspertyzy technicznej (opracowania) stanu zachowania budynku byłej stołówki wojskowej przy ul. Kozietulskiego 7 będącego własnością Akademii Pomorskiej w Słupsku

« WSTECZ
do katalogu nadrzędnego