Sekcja kadr i spraw socjalnych

Kierownik:
mgr Małgorzata Matysek
tel. (59) 84 05 418
e-mail: malgorzata.matysek@apsl.edu.pl

Specjalista ds. pracowniczych
mgr Iwona Bojarska
tel. (59) 84 05 319
e-mail: kadry@apsl.edu.pl

Specjalista ds. pracowniczych
mgr Monika Czyżyk
tel. (59) 84 05 319
e-mail: kadry@apsl.edu.pl

Specjalista ds. pracowniczych
mgr Ewa Szczyglewska
tel. (59) 84 05 319
e-mail: kadry@apsl.edu.pl

Specjalista ds. socjalnych
Zofia Paszkowska
tel. (59) 84 05 363
e-mail: socjalny@apsl.edu.pl

Starszy referent
mgr Marta Leska
tel. (59) 84 05 319
e-mail: kadry@apsl.edu.plFORMULARZE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA (kliknij aby ro/zwinąć)

 1. Wniosek urlopowy
 2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o prace
 4. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 5. Formularz aktualizacji danych osobowych
 6. Oświadczenie nienauczyciela o zapoznaniu. z regul. pracy
 7. Oświadczenie nauczyciela o zapoznaniu. z regul. i in.
 8. Oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy
 9. Oświadczenie pracownika wychowującego dziecko
 10. Prośba o zgodę na dodatkowe zatrudnienie
 11. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 12. Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
 13. Zakres czynności pracownika - wzorzec
 14. Oświadczenie - zgoda na potrącenie należności za legitymację PKP
 15. Zakres czynności nauczyciela
 16. Wniosek o przyznanie premii
 17. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela akademickiego
 18. Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
 19. Regulamin pracy

FORMULARZE DOTYCZĄCE SPRAW SOCJALNYCH (kliknij aby ro/zwinąć)


Aktualności kadrowe i socjalne

 • SEKCJA KADR I SPRAW SOCJALNYCH INFORMUJE, ZE POSIEDZENIA KOMISJI SOCJALNEJ BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA, POCZĄWSZY OD MIESIĄCA LUTEGO.
 • Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych informuje pracowników Uczelni, że od 01.11.2011 każdy poniedziałek będzie dniem wewnętrznym na stanowisku d/s socjalnych . Dzień ten będzie wyłączony z obsługi bezpośredniej świadczeniobiorców.

Komunikaty kadrowe i socjalne

Uprasza się pracowników AP w Słupsku o uaktualnienie danych osobowych (dowód osobisty, adres, dokumenty potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe).
Formularz aktualizacji danych do pobrania na stronie SKiSS.

Uprzejmie informujemy pracowników, że w ramach wakacyjnej wymiany istnieje możliwość zamawiania noclegów:

Dom Studenta „Balon” Politechniki Krakowskiej - opłata za pobyt naszych pracowników:
- w pokojach gościnnych 30zł.brutto/1 osoba /1 doba,
- apartament (max.4 osoby-łóżko małżeńskie + rozkładana sofa) 100zł./1 doba.
Pokoje dostępne w terminie od 08.08.2016 do 31.08.2016

Dom Studenta „Przegubowiec” lub „Ślężak” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - opłata za pobyt naszych pracowników 43,20 zł/osobę / dobę .
Pokoje dostępne w terminie od 01.07.2016 do 31.08.2016.

Szczegóły i przyjmowanie zgłoszeń w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych tel.we.363

Przydatne linki