Jesteś tutaj: Strona główna / Nr 5/2015
Nr 5/2015

Lp. Autor Tytuł Abstract PDF
Strona tytułowa Plik .pdf
Spis treści - Contents - Plik .pdf
LITERATUROZNAWSTWO
1 Aram Аsojan Античные структуры и сюжеты в произведениях русских писателей. Статьи 1 czytaj Plik .pdf
2 Natalia Wladimirowa Тело и слово в памятниках кельтской старины czytaj Plik .pdf
3 Siergiej Isajew И.Г. Гердер о принципах организации художественного текста czytaj Plik .pdf
4 Brygida Pudełko Turgenev and Conrad’s Europeanism czytaj Plik .pdf
5 Nel Bielniak Francja Aleksandra Kuprina czytaj Plik .pdf
6 Patrycja Spytek Rosyjska literatura emigracyjna w pracach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czytaj Plik .pdf
7 Katarzyna Pańczyk Tożsamość kulturowa człowieka sowieckiego na podstawie Budujemy Kanał Witolda Olszewskiego czytaj Plik .pdf
8 Anna Stiepanowa К вопросу об опыте философско-художественного синтеза в литературе модернизма czytaj Plik .pdf
9 Nina Osipova «Канатоходцы» Серебряного века czytaj Plik .pdf
10 Jadwiga Gracla W krzywym zwierciadle. Dramaturgia zachodnioeuropejska w rosyjskiej komedii początku XX wieku. Motywy i gatunki czytaj Plik .pdf
11 Zygmunt Zbyrowski Borys Pasternak w kręgu kultury niemieckojęzycznej czytaj Plik .pdf
12 Patryk Witczak Psychologia zabójcy w powieści Początek końca Marka Ałdanowa – intertekstualne zabawy z Fiodorem Dostojewskim czytaj Plik .pdf
13 Beata Wegnerska Лиризм в повести Л.Ф. Зурова Кадет czytaj Plik .pdf
14 Viktoria Zaharova Песня и пение в прозе русской эмиграции первой волны (Ив. Бунин, Б. Зайцев, Л. Зуров) czytaj Plik .pdf
15 Ludmiła Safronowa Донорский текст в зеркале психоанализа (Петрушевская и Чехов) czytaj Plik .pdf
16 Tadeusz Osuch Чеховский интертекст в драматургии Л. Петрушевской (на примере комедии Три девушки в голубом) czytaj Plik .pdf
17 Mykola Filon,
Tatiana Shekhovtsova
Смыслообразующие функции мотива слепоты и концептуально-смыс-ловое целое поэта-пророка в поэме Т. Шевченко Слепая czytaj Plik .pdf
18 Irina Prushkovskaya Турецкая женская драматургия: зарождение, развитие, конфликт czytaj Plik .pdf
19 Alicja Raczyńska Il mito dei pomi d’oro delle esperidi nei poemi Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo e De Hortis Hesperidum Sive De Cultu Citrio-rum di Giovanni Pontano czytaj Plik .pdf
JĘZYKOZNAWSTWO, GLOTTODYDAKTYKA, KULTUROZNAWSTWO
20 Monika Gąsiorek Tożsamość polityczna Rosji a polityczne utożsamianie się Jedynej Rosji i prezydenta Władimira Putina czytaj Plik .pdf
21 Yakiv Bystrov Объектная организация биографического нарратива: типология ре-ферентных отношений czytaj Plik .pdf
22 Viktoria Golubeva Семантический синкретизм определительных наречий в поэзии Б. Пас-тернака czytaj Plik .pdf
23 Maryna Michaluk Zmiany w obrębie leksyki społeczno-politycznej współczesnego języka rosyjskiego – zapożyczenia czytaj Plik .pdf
24 Władysław D. Yanchenko,
Julia V. Yanchenko
Приемы использования обучающих игровых заданий для активизации интереса к русскому языку как иностранному czytaj Plik .pdf
25 Łucja Zielińska Die Hip-Hop-Subkultur und ihre Sprache. Eine linguistische Analyse am Beispiel des Rap-Songs von Advanced Chemistry czytaj Plik .pdf
26 Adriana Biedroń Does multicompetence foster creativity? The case of accomplished multicompetent foreign language learners czytaj Plik .pdf
27 Joanna Mianowska В поисках минувшего – феномен русского балета в эмиграции XX века czytaj Plik .pdf
DYSKUSJE I RECENZJE
28 Joanna Mianowska / Lola Zwonariowa,
Rene Gerra
Дискуссия: Владимир Агеносов Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. Москва-Санкт-Петербург 2014, 734 с. - Plik .pdf
29 Karol Karp Barbara Kornacka, Ucho, oko, ciało. O prozie „młodych pisarzy” lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 275 - Plik .pdf
30 Oleg Fiedotow С.И. Кормилов, Г.А. Аманова, Стих русских переводов из корейской по-эзии (1950-1980-е годы), Издательство Новое время, Москва 2014, 206 с. - Plik .pdf
ŻYCIE NAUKOWE
31 Galina Nefagina Талант, умноженный на труд к юбилею профессора Татьяны Нико-лаевны Волынец - Plik .pdf
32 Katarzyna Zychowicz,
Adriana Biedroń
International Conference on Working Memory - Plik .pdf
33 Lola Zwonariowa Эмигрантологи совещаются в Ополе - Plik .pdf
34 - NOTY O AUTORACH - Plik .pdf

Aby otworzyć pliki .pdf skorzystaj z: Get Adobe Reader lub

PUNKTACJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - 6 pkt
23.12.2015
POZYCJA 1195

Kontakt

Sekretarz:
- Piotr Gancarz
polilogneofil@rambler.ru

Polilog w bazie referencyjnej
INDEX COPERNICUS
ICV 2012: 6.18
ICV 2013: 6.97
ICV 2014: 66.03
ICV 2015: 66.95
ICV 2016: 69.72