Jesteś tutaj: Strona główna / REDAKCJA
Komitet redakcyjny
 • Redaktor naczelny: Galina Nefagina
 • Sekretarz redakcji:
  - Piotr Gancarz
  - Tatiana Pudova (2011-12)
 • Członkowie:
  • Grażyna Lisowska
  • Tadeusz Osuch
  • Oleksij Prokopczuk
  • Dorota Werbińska
  • Barbara Widawska

Komitet naukowy
 • Marina Abasheva (Rosja)
 • Saule Abiszewa (Kazachstan)
 • Irina Bielobrovtseva (Estonia)
 • Alla Bolshakova (Rosja)
 • Marion Brandt (Polska)
 • Arnold McMillin (Wielka Brytania)
 • Joanna Mianowska (Polska)
 • Walentina Nariwskaja (Ukraina)
 • Zoja Nowożenowa (Polska)
 • Ivajło Petrov (Bułgaria)
 • Alicja Wołodźko-Butkiewicz (Polska)
 • Tatiana Wołyniec (Białoruś)

Recenzenci
 • 2016
  • dr hab. prof. UG Marion Brandt
  • prof. Swietłana Gonczarowa-Grabowskaja (Białoruś)
  • prof. dr hab. Klaus Hammer (Niemcy)
  • doc. PaedDr. Petra Jesenská (Słowacja)
  • prof. dr hab. Alla Kozhynowa (Białoruś)
  • dr Piri Leeck (Niemcy)
  • dr hab. Aleksey V. Levczenko (Ukraina)
  • prof. dr hab. Jurij Lukszyn (Ukraina)
  • prof. Siergiej Łogisz (Białoruś)
  • prof. zw. dr hab. Izabella Malej
  • dr hab. prof. UKW Marek Marszałek
  • dr hab. Olena Panczenko (Ukraina)
  • dr hab. Tatiana Potniseva (Ukraina)
  • prof. Irina Ratnikowa (Białoruś)
  • prof. dr hab. Ludmiła J. Skuratovska (Ukraina)
  • dr hab. prof. UG Danuta Stanulewicz
  • dr hab. Inna Sukienko (Ukraina)
  • dr hab. prof. US Piotr Sulikowski
  • dr hab. Krzysztof Tkaczyk 
  • prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
  • dr hab. Natalia G. Veligina (Ukraina)
  • dr hab. prof. UW Ewa Żebrowska
 • 2015
  • dr hab. prof. UG Marion Brandt
  • prof. dr hab. David Malcolm
  • dr hab. prof. UKW Marek Marszałek
  • prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
  • dr hab. prof. UWr Anna Paszkiewicz
  • dr hab. prof. US Piotr Sulikowski
  • prof. Swietłana Gonczarowa-Grabowskaja – Białoruski Uniwersytet Państwowy
  • prof. Siergiej Łogisz – Białoruski Uniwersytet Państwowy
  • prof. Irina Ratnikowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
  • prof. Ludmiła Sińkowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
  • prof. Irina Skoropanowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
  • prof. Anna Stiepanowa – Dniepropetrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla
  • prof. Natalija Zinukowa – Dniepropetrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla
 • 2014
  • dr hab. prof. UG Marion Brandt
  • prof. dr hab. Marek Jaroszewski
  • prof. dr hab. Michał Kotin
  • prof. dr hab. David Malcolm
  • dr hab. prof. UKW Marek Marszałek
  • prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
  • dr hab. prof. UWr Anna Paszkiewicz
  • dr hab. prof. US Piotr Sulikowski
  • prof. Swietłana Gonczarowa-Grabowskaja
  • prof. Irina Ratnikowa
  • prof. Ludmiła Sińkowa
  • prof. Natalia Zinukowa
 • 2013
  • prof. dr Rudiger Bernhardt
  • dr hab. prof. UWr Edward Białek
  • dr hab. prof. UG Marion Brandt
  • prof. dr hab. Swietłana Gonczarowa-Grabowska
  • prof. dr hab. Marek Jaroszewski
  • prof. dr hab. Wojciech Lipoński
  • prof. Derek Craig Maus
  • prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
  • dr hab. prof. UG Zoja Nowożenowa
  • prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
  • prof. dr hab. Irina Ratnikowa
  • prof. Ludmiła Sińkowa
  • prof. Antonina Szelmowa
 • 2012
  • dr hab. prof. UWr Edward Białek
  • dr hab. prof. UG Marion Brandt
  • prof. dr hab. Marek Jaroszewski
  • prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
  • dr hab. prof. UG Zoja Nowożenowa
  • prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
  • prof. Rüdiger Bernhardt
  • prof. Svetłana Goncharova-Grabovskaja
  • prof. Derek Craig Maus
  • prof. Irina Ratnikova
  • prof. Ludmiła Sińkova
  • prof. Irina Skoropanova
 • 2011:
  • prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
  • dr hab. prof. UWr Edward Białek
  • dr hab. prof. UG Marion Brandt
  • prof. dr hab. Marek Jaroszewski
  • prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
  • dr hab. prof. UG Zoja Nowożenowa


Konsultanci językowi
 • Tatiana Pudova - j. rosyjski
 • Klaus Hammer - j. niemiecki
 • Iain Twitchett - j. angielski
 • Karol Karp - j. włoski

Procedura recenzji
 • Wszystkie artykuły, zgłoszone do publikacji w Polilogu, podlegają procedurze recenzji.
 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki.
 • Recenzja ma charakter "double-blind review proces", tzn. Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma w danym roku nie są ujawniane. Komitet Redakcyjny raz do roku podaje do publicznej wiadomości listę wszystkich współpracujących dotychczas z czasopismem Recenzentów.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem odnośnie do zakwalifikowania artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Recenzje przesyłane są Autorom, którzy zobowiązani są do dokonania korekty i uwzględnienia sugerowanych uwag.
 • Teksty będą publikowane sukcesywnie, w kolejności zgłoszenia. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo decydowania o kolejności publikacji w zależności od zgodności problematyki artykułu z profilem tematycznym kolejnych numerów, objętości, itp.

Formularz recenzji

PUNKTACJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - 6 pkt
23.12.2015
POZYCJA 1195

Kontakt

Sekretarz:
- Piotr Gancarz
polilogneofil@rambler.ru

Polilog w bazie referencyjnej
INDEX COPERNICUS
ICV 2012: 6.18
ICV 2013: 6.97
ICV 2014: 66.03
ICV 2015: 66.95
ICV 2016: 69.72