Jesteś tutaj: Strona główna / Dla autorów
Dla autorów
"Polilog. Studia Neofilologiczne" przyjmuje do druku wyłącznie oryginalne prace, niepublikowane i nieprzeznaczone do publikacji w innych wydawnictwach, potwierdzone stosownym oświadczeniem autora (wydruk na: www.polilogneofil.apsl.edu.pl)..
Prace powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym wolnym od wirusów, bądź pocztą elektroniczną na trzy adresy:
polilogneofil@rambler.ru
nefgl@mail.ru
pettruss@wp.pl

Wymogi edytorskie
 1. Objętość: artykuł - 10-20 stron; recenzja - do 5 stron; sprawozdania z konferencji - do 2 stron.
 2. Format tekstu:
  • imię, nazwisko - czcionka Times New Roman 12, pogrubiona
  • ośrodek akademicki (miejsce pracy), miejscowość, kraj - czcionka Times New Roman 10, pogrubiona, e-mail
  • tytuł - duże litery, pośrodku arkusza, czcionka Times New Roman 12, pogrubiona
  • słowa kluczowe - 5 słów w języku artykułu, czcionka Times New Roman 12, kursywa
  • tekst podstawowy - czcionka Times New Roman 12; odstęp między wierszami - 1,5; wszystkie marginesy - 2,5; nie stosować podkreśleń
  • tytuły utworów - kursywa, bez cudzysłowów
  • cytaty - cudzysłów (« » w j. ros., „ ” w j. pol., „ “ w j. niem., “ ” w j. ang.).

  • W tekscie artykułu mozna stosować wyróżnienie kursywą i pogrubioną czcionką, bez podkreśleń

   Przypisy oksfordzkie w tekście w kwadratowym nawiasie z podaniem nazwiska autora, roku wydania, numeru strony [Kowalski 1990: 23]

   Na koniec artykułu przed streszczeniem po angielsku bibliografia (alfabetycznie). W przypadku kilku pozycji tego samego autora należy porządkować je chronologicznie.

  Wzorce:
  książka:
  Kowalski J., 1990, Historia literatury, Kraków.
  artykuł z pracy zbiorowej:
  Nowak A., 1987, Z dziejów piśmiennictwa, [w:] Historia cywilizacji, Warszawa.
  artykuł z czasopisma:
  Nowacka L., 1963, Teoria aktów mowy, "Przegląd Językoznawczy", nr 7.
  źródła internetowe:
  Жолковский A., 2005, Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты, Москва, college.usc.edu/alik/rus/book/invariants/index.html (data).
 3. Streszczenie:
  Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (o objętości ok. 0,5 strony), na oddzielnej stronie, wraz z imieniem, nazwiskiem autora, tytułem artykułu i słowami kluczowymi.
 4. Informacja o autorze:
  Imię, nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy i stanowisko, miasto, kraj, tytuły publikacji (monografie i artykuły) ze wskazaniem miejsca i roku wydania (5 ważniejszych tytułów), adres elektroniczny na odrębnym arkuszu.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
SUBMISSION GUIDELINES
RICHTLINIEN ZUR MANUSKRIPTGESTALTUNG
NORME REDAZIONALI

Oświadczenie autora

PUNKTACJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - 6 pkt
23.12.2015
POZYCJA 1195

Kontakt

Sekretarz:
- Piotr Gancarz
polilogneofil@rambler.ru

Polilog w bazie referencyjnej
INDEX COPERNICUS
ICV 2012: 6.18
ICV 2013: 6.97
ICV 2014: 66.03
ICV 2015: 66.95
ICV 2016: 69.72