Plany zajęć

Lp. Kierunki Linki
1 Administracja przejdź do strony z planami
2 Bezpieczeństwo Narodowe przejdź do strony z planami
3 Biologia przejdź do strony z planami
4 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przejdź do strony z planami
5 Filologia Polska przejdź do strony z planami
6 Filozofia pobierz plik
7 Fizyka przejdź do strony z planami
8 Geografia przejdź do strony z planami
9 Historia przejdź do strony z planami
10 Język Kaszubski podyplomowe: przejdź do strony z planami
11 Matematyka przejdź do strony z planami
12 Neofilologia przejdź do strony z planami
13 Pedagogika przejdź do strony z planami
14 Pielęgniarstwo przejdź do strony z planami
15 Praca socjalna przejdź do strony z planami
16 Ratownictwo Medyczne przejdź do strony z planami
17 Socjologia przejdź do strony z planami
18 Zdrowie Publiczne przejdź do strony z planami

WYKŁAD Z OFERTY OGÓLNOUCZELNIANEJ - semestr letni 2015/2016

1. Oferta dla studentów Wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego, Filologiczno-Historycznego i Nauk Społecznych.

Oferta obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
- II rok SPS,
- III rok SPS - tylko kierunek: praca socjalna
- I i II rok SDS
Patrz wyjątek niżej!
2. WYJĄTEK: Oferta dla studentów:
- I rok geografii, studia II stopnia,
- I rok biologii, studia II stopnia,
- I rok matematyki, studia II stopnia,
- I rok edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia.WAŻNE INFORMACJE

  • Zajęcia z oferty gólnouczelnianej z dr P. Sulewskim "Pakiety obliczeń matematycznych" w dniach 20 i 27 maja oraz 3 i 10 czerwca 2016 r. odbywać się będą w sali 122 na ul. Słowiańskiej