Organizacje studenckie

Zapraszamy do udziału w XV Konferencji Kół Naukowych nt. "Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej" - 12-13 września 2016 r. Siedlce

Wzór karty zgłoszeniowej oraz wymogi edytorskie dostępne w Biurze sd. Kształcenia i Studentów 
 

W dniu 19.02.2016 roku w sali nr 316 w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 64 odbyło się zebranie Komisji ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich w składzie:

a)      prof. Joanna Bernagiewicz - Prorektor ds. Kształcenia i Studentów,

b)     Kamil Bierka – Akademickie Koło Kaszubskie

c)      Seweryn Paściak – KN Nemesis,

d)     Paulina Winiarska - Przedstawiciel RUSS

e)     mgr Maja Możańska - Pracownik Biura ds. Kształcenia i Studentów.


Na posiedzeniu Komisja zapoznała się z 19 wnioskami złożonymi przez Koła Naukowe.
Postanowiono:

Lp.

Nazwa KN/organizacji

Nazwa projektu

przyznana kwota

1.        

KN Pomeranian Linguists

Warsztaty translatorskie: nowoczesne metody i techniki przekładu

400,00

2.        

KN Pomeranian Linguists

Spotkanie z tłumaczem i warsztaty z zakresu pisania artykułów naukowych

100,00

3.        

KN Pomeranian Linguists

Konkurs tłumaczeniowy „Trudne tłumaczenia techniczne” – druga edycja

300,00

4.        

KN Pomeranian Linguists

Zielony konkurs języka angielskiego 2016 – druga edycja

400,00

5.        

KN Pomeranian Linguists

Udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Językoznawczej Konferencji Naukowej „Język w Poznaniu”

180,00

6.        

KN Pomeranian Linguists

Udział w konferencji naukowej „Lingwistyka stosowana. 35 lat PTLS.” Warszawa

450,00

7.        

KN Historyków

II Festiwal Historyczny

1200,00

8.        

KN Fizjologów Zwierząt „OXYGEN”

Rozwój naukowy KN – udział w konferencjach

1500,00

9.        

Akademickie Koło Kaszubskie

Dzień Kaszubski na AP – druga edycja

500,000

10.     

KN Nemesis

Myśl Janusza Korczaka w służbie dziecku i społeczeństwie-kształtowanie kompetencji prospołecznych dzieci i młodzieży

​​

 

1200,00

11.     

KN StudPospolita

Warsztaty biznesowe „Złota młodzież”

700,00

12.     

KN StudPospolita

Jarmark charytatywny, wystawa sztuki miejskiej

400,00

13.     

KN StudPospolita

Przewodnik dla studentów AP w j. ukraińskim i j. rosyjskim

nie przyznano – inne źródło finanowania

14.     

KN StudPospolita

Udział w Międzynarodowym ekologiczno-społecznym forum w Kijowie

1000,00

15.     

KN StudPospolita

Artykuły biurowe

200,00

16.     

KN Progressum

Konferencja naukowa „Miejsce zdarzenia” 12-13.04.2016 Warszawa

1724,00

17.     

KN Progressum

Artykuły biurowe

500,00

18.     

KN Progressum

Zakup i druk koszulek z logiem KN

300,00

19.     

KN Progressum

Wyjazd do ZK w Czarnym

328,00

 
 Przewodniczący KN proszeni są o zgłoszenie się do Biura ds. Kształcenia i Studentów w celu rejestracji zakupu lub usługi w uczelnianym systemie "Limity".
 
 

 

ZSP - Zrzeszenie Studentów Polskich to jedyna ogólnopolska organizacja, zrzeszająca brać studencką, ludzi młodych, wrażliwych, chcących zmieniać rzeczywistość. Zrzeszenie na terenie naszej uczelni istnieje od około 20 lat i jest aktywną i żywą organizacją ingerującą w życie studenckie. Organizuje liczne imprezy i akcje, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Zrzeszenie co roku bierze czynny udział w przygotowaniu Juwenaliów oraz w realizacji Dni Kultury Studenckiej.
www: http://www.zsp.org.pl/

AZS - Akademicki Związek Sportowy prowadzi działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu w sekcjach sportowych i turystycznych. Działają tu następujące sekcje: piłki koszykowej kobiet i mężczyzn, piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, piłki nożnej mężczyzn, tenisa stołowego, szachowa. Studenci mają do dyspozycji minisiłownie, stoły bilardowe itp. W ramach Bałtyckich Dni Nauki, klub uczelniany organizuje pokaz TaeKwon-Do oraz rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach. Słupska Liga Międzyuczelniana pod patronatem Rektora AP ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz walkę z patologiami w środowisku akademickim i lokalnym.
www: http://www.apsl.edu.pl/azs.php

NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją studencką ,mającą na celu aktywne tworzenie studenckiej rzeczywistości. W zrzeszeniu spotykają się osoby które chcą dobrze wykorzystać okres studiów i którym obca jest bierność. Pokazują, tworzą , dyskutują i stoją na straży wszystkiego co młodzieżowe i studenckie. Większość z członków działa także w komisjach RUSS, radach wydziałowych, teatrze i wolontariacie studenckim. Zorganizowali wiele projektów takich jak: Obozy adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, Ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi ,Promocje młodych słupskich zespołów, poprzez organizacje koncertów itp.
www: http://www.nzs.org.pl/index.php

Chór Akademii Pomorskiej w Słupsku.
www: http://www.old.apsl.edu.pl/iuventus_cantans

 

Pliki do pobrania:
- rejestr kół naukowych AP [zobacz]
- regulamin - [zobacz]
- sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedni - wzór nr 1 - [pobierz]
- sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków - wzór nr 2 - [pobierz]