Opłaty

Opłaty rekrutacyjne:
-zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 maja 2010 r. maksymalna wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011 wynosi:

- 150 zł na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
- 100 zł na kierunek: ratownictwo medyczne
-  85 zł na pozostałe kierunki studiów

opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto indywidualne, wygenerowane podczas logowania kandydata na studia.

Opłaty za dokumenty dotyczące przebiegu studiów:
 - Legitymacja studencka (elektroniczna)- 17 zł (dla studentów I roku studiów)
- Indeks - 4 zł (duplikat - 6 zł)
- Dyplom ukończenia studiów - 60 zł (duplikat - 90 zł)
- Dokument stwierdzający ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł (duplikat – 45 zł)
- Dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł (duplikat – 60 zł)
- Karta biblioteczna - informacje w Bibliotece Głównej.

 

Pliki do pobrania:
Opłaty z tytułu różnic programowych, powtarzania przedmiotu i semestru, wznowienia studiów oraz opłat administracyjnych