Oferta / Studia podyplomowe


Pliki do pobrania: Kandydaci | KierownicyKwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej piątej edycji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Metodyczno-Kulturoznawczych Nauczania Języka Kaszubskiego.

Zajęcia będą się odbywały przez trzy semestry (w Bytowie oraz w Słupsku) w trybie zjazdów piątkowo-sobotnich, co dwa tygodnie.

Zaczynamy od połowy września 2015 roku

Zajęcia będą dotyczyć metodyki nauczania języka kaszubskiego, kultury Kaszub, aspektów animacji życia artystycznego oraz ogólnych kompetencji nauczyciela. Przewidujemy wykłady, ćwiczenia, lektoraty oraz praktyki dydaktyczne, które przyniosą studentom rzetelną i pragmatyczną wiedzę przydatną w nauczaniu języka kaszubskiego.

Płatność za semestr 1600 zł

Komplet dokumentów, tj. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, podanie i kwestionariusz osobowy (pliki dostępne są na http://www.apsl.edu.pl/oferta_podyplomowe-do_pobrania.php) należy składać do dnia 1 września 2015 roku na adres:

Akademia Pomorska w Słupsku
prof. Daniel Kalinowski
Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

 


Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronach Instytutu Polonistyki 

 


« powrót