Oferta / Studia podyplomowe


Pliki do pobrania: Kandydaci | Kierownicy



1|"Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną" - II edycja studiów podyplomowych »
2|Bezpieczeństwo ekologiczne – gospodarka odpadami i materiałami niebezpiecznymi »
3|Bezpieczeństwo informacyjne w biznesie »
4|Bezpieczeństwo narodowe: teoria, polityka, strategia, system »
5|Bezpieczeństwo transportu lądowego »
6|Bezpieczeństwo transportu wodnego »
7|Doradztwo zawodowe w systemie oświaty »
8|Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną »
9|Edukacja dla bezpieczeństwa »
10|Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna »
11|Ergonomia i inżynieria bezpieczeństwa środowiska pracy »
12|Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego »
13|Metody walki z przestępczością zorganizowaną »
14|Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii »
15|Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu »
16|Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Resocjalizacją »
17|Podyplomowe Studia Doskonalące - Terapia Uzależnień z Prewencją Zachowań Ryzykownych »
18|Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej »
19|Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obcych »
20|Podyplomowe Studia Socjoterapii »
21|Podyplomowe Studia w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego »
22|Pomoc humanitarna – zarządzanie bezpieczeństwem w warunkach niesienia pomocy humanitarnej »
23|Prawo karne i wykroczeń dla straży i inspekcji »
24|Social media manager w branży turystycznej! – NOWOŚĆ – st. podyplomowe »
25|Socjoterapia - I Edycja »
26|Systemy informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym »
27|Sztuka coachingu »
28|Techniczne systemy ochrony osób i mienia »
29|Trener grupowy z elementami brokeringu edukacyjnego »
30|Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka »
31|Wychowanie do życia w rodzinie z wiedzą o społeczeństwie »
32|Zarządzanie bezpieczeństwem akwenów rekreacyjno-turystycznych »
33|Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym »
34|Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności »
35|Zarządzanie pracą socjalną »
36|Zarządzanie Pracą Socjalną – I edycja studiów podyplomowych »
37|Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna »