Oferta / Oferta dla firm i instytucji

 "Akademickie Centrum Czystej Energii" (badania w zakresie energii odnawialnej i jej wpływu na środowisko naturalne)
Kontakt: dr Robert Jaworski
e-mail: robert@apsl.edu.pl 
tel. 059 04 05 339 (Instytut Fizyki)
www: http://www.acce.apsl.edu.pl/


"Centrum  Wychowania i Profilaktyki"
Kontakt: centrum_apsl@o2.pl
mgr Paweł Kozłowski
tel. 059 84 05 924 (Instytut Pedagogiki)
www: http://www.apsl.edu.pl/cwip/index.php


 

Dla firm i instytucji PROPONUJEMY m.in.:
- kursy
- studia podyplomowe
- W zakresie prowadzonych badań m.in.:
  - geografia
  - turystyka
  - biologia
  - ochrona środowiska
  - matematyka
  - statystyka
  - fizyka
  - jakość obiektów technicznych
  - nanotechnologie
  - pielęgniarstwo
  - ratownictwo medyczne
  - pedagogika
  - praca socjalna
  - resocjalizacja
  - sztuka muzyczna
  - filozofia
  - komunikacje i mediacje
   - anglistyka
  - germanistyka
  - rusycystyka
  - kaszubszczyzna
  - filologia polska
  - kulturoznawstwo
  - bibliotekarstwo
  - bezpieczeństwo narodowe
  - promocja zdrowia
- plany
- ekspertyzy
- raporty
- programy edukacyjne
- tworzenie i przeprowadzanie ankiet
- długotrwałe projekty badawcze
- pokazy, prezentacje
- wykłady, szkolenia, warsztaty
- koncerty

Ulotka do pobrania - zawiera pełną ofertę dla firm i instytucji