BKWG / Współpraca z gospodarką / Oferta

 


Pełna oferta/Research offer

Lp. Tytuł Dodany
1 O Akademii Pomorskiej w Słupsku » 2012.11.15
2 O Biurze ds. Karier i Współpracy z Gospodarką » 2012.11.15
3 OFERTA - Akademickie Centrum Czystej Energii » 2012.11.15
4 OFERTA - Centrum Doskonalenia Kompetencji » 2012.11.15
5 OFERTA - Instytut Biologii i Ochrony Środowiska » 2012.11.15
6 OFERTA - Instytut Geografii i Studiów Regionalnych » 2012.11.15
7 OFERTA - Instytut Matematyki i Studium Informatyki » 2012.11.15
8 OFERTA - Instytut Fizyki » 2012.11.15
9 OFERTA - Instytut Muzyki i Katedra Filozofii (mediacje) » 2012.11.15
10 OFERTA - Instytut Pedagogiki i Katedra Pracy Socjalnej i Socjologii » 2012.11.15
11 OFERTA - Instytut Nauk o Zdrowiu (Symulacyjne laboratoria medyczne) » 2012.11.15
12 OFERTA - Katedra Bezpieczeństwa Narodowego (Edukacycjne Centrum Zarządzania Kryzysowego) » 2012.11.15
13 OFERTA - Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne » 2012.11.15
14 OFERTA - Instytut Polonistyki oraz Instytut Historii i Politologii » 2012.11.15
15 OFERTA - Instytyt Neofilologii i Studium Praktycznej Nauki Jęz. Obcych » 2012.11.15
16 Research OFFER for Companies & Institutions (en) » 2012.11.15
17 About Pomeranian University (en) » 2012.11.15
18 About Office for Career Development & Cooperation with Business Sector (en) » 2012.11.15
 

(1-18 /18)

Nasza Uczelnia proponuje Państwu m.in. kursy, szkolenia, warsztaty, występy artystyczne oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań, opracowanie ekspertyz lub opinii specjalistów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą - od badań w zakresie nauk biologicznych (w tym ochrony środowiska), matematyczno-statystycznych, geograficznych, fizycznych, medycznych, po nauki socjologiczno-pedagogiczne, historyczne oraz kulturoznawcze i filologiczne.

W ramach uczelni działa dla Państwa także:
- Akademickie Centrum Czystej Energii
- Centrum Doskonalenia Kompetencji


 
Galeria
 
 
 


 
 

Kontakt

Kierownik Biura
mgr Marzena Łukasik
tel.: + 48 59 84 05 945
e-mail: marzena@apsl.edu.pl
skype: pomeranianuniv

Stanowisko ds. komercjalizacji
lic. Andrzej Mazuruk
tel.: + 48 59 84 05 945
oferta.AP@apsl.edu.pl