Kwestura


Formularze dotyczące ewidencji majątku Uczelni:

  1. Przyjęcie na stan OT wzór - OT - przyjęcie na stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
  2. Likwidacja LT - wzór - LT - likwidacja składnika majątku Uczelni: środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych (wyposażenia).
  3. Zmiana Miejsca MT - wzór - MT - zmiana miejsca użytkowania składnika majątku Uczelni: środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych (wyposażenia).
  4. Wykaz i numeracja pól spisowych - Wykaz i numeracja pól spisowych Uczelni wg przyjętych zasad rachunkowości APS.
  5. Wykaz i numeracja pola spisowego administracja - Wykaz i numeracja podpól spisowych w administracji.
  6. Schemat organizacyjny AP - Bieżący schemat organizacyjny AP z informacją numeryczną pól spisowych poszczególnych JO.


W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy:
- Sekcji Finansowo-Księgowej: Elżbieta Nowosad i Krzysztof Biernacki
- Biura Gospodarowania Majątkiem: Krzysztof Hubisz.