Konkursy

I Ogólnopolski Konkurs Studentów Przedmiotu Dyrygowanie

Zakład Chóralistyki i Zespołów Instrumentalnych AP zaprasza na Ogólnopolski Konkurs dla Studentów Przedmiotu Dyrygowanie Wyższych Uczelni Niemuzycznych w dniach 14-15 kwietnia 2011 r.

 

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu StudentówPrzedmiotu Dyrygowanie Wyższych Uczelni Niemuzycznychorganizowanego przez Zakład Chóralistyki i Zespołów Instrumentalnych Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku pod patronatem JM Rektora Akademii Pomorskiej dr. hab. prof. nadzw. Romana Drozda14-15 kwietnia 2011r.   

1)      Zakład Chóralistyki i Zespołów Instrumentalnych Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku organizuje I Ogólnopolski Konkurs Studentów Przedmiotu Dyrygowanie Wyższych Uczelni Niemuzycznych;

2)      Konkurs odbędzie się w dniach 14/15.04.2011r. (czwartek – piątek) w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku (nr 414), przy ul. Boh. Westerplatte 64;

3)      W konkursie udział mogą wziąć aktualni studenci przedmiotu dyrygowanie kierunku lub specjalności edukacja artystyczna wyższych uczelni niemuzycznych;

4)      Organizatorzy przewidują udział 16 uczestników (1 lub 2 z każdej uczelni), którzy zostaną zakwalifikowani wg kolejności zgłoszeń do 15.03.2011r. W przypadku większej ilości zgłoszeń, każdą uczelnię będzie reprezentować 1 uczestnik;

5)      Uczestnikom i jurorom Akademia Pomorska zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 13.04. (środa) do śniadania 16.04. 2011r.(sobota);

6)      Jury powołane zostanie z profesorów uczelni, z których studenci będą brali udział w konkursie;

7)      Decyzje komisji oceniającej są ostateczne i nieodwołalne;

8)      Pedagog lub opiekun uczestnika konkursu pokrywa koszty we własnym zakresie lub uczelni delegującej;   

9)      Każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia;

10)  Koszty podróży uczestnika pokrywa uczelnia delegująca;

11)  Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a nagrodzeni dyplomy laureata konkursu;

12)  Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody pieniężne. Podziału nagród dokona komisja oceniająca;

13)  Chóry uczestniczące w konkursie wybiorą w ich ocenie najlepszego dyrygenta;

14)  Konkurs składa się z trzech etapów:

·        I etap złożony jest z części A i B

·        każda z części punktowana będzie oddzielnie przez komisję oceniającą

·        w części A każdy z dyrygentów poprowadzi próbę z chórem mieszanym (15 min.)  

      złożonym ze śpiewaków amatorów, którym utwór nie jest znany

·        w tej części uczestnik powinien wykazać się efektywną metodą pracy i sposobem nad   

      prawidłowym odczytaniem fragmentu lub całego utworu

·        kolejność występu będzie losowana wraz z tytułem utworu

·        losowanie nastąpi w środę 13.04.2011r. w godzinach wieczornych

·        w części A obowiązują następujące utwory:

      J. K. Lasocki Z pieśnią zeszyt I

ü  Stanisław Kazuro Krakowiak z. I PWM, s. 34

ü  opr. Wacław Lachman Niech na zawsze s. 40

ü  s. M. Matuszkiewicz, opr. Wacław Lachman Deszcz jesienny s. 42

ü  Zygmunt Noskowski W lesie s. 52

ü  Feliks Nowowiejski Jak szumi Bałtyk s. 56

ü  Karol Maria Prosnak Skowronek s. 60

ü  opr. S. Rożdżański Oj nasi jadą s. 66

      J. K. Lasocki Z pieśnią zeszyt II

ü  Stanisław Kazuro Gra fal s. 16

ü  opr. J. K. Lasocki Oj świeci miesiąc s. 22

ü  Piotr Maszyński Mazur s. 27

ü  opr. Tadeusz Paciorkiewicz Tańcujze, dziwcyno s. 46

ü  opr. Tadeusz Szeligowski A wyjżyjcież pacholęta s. 70

      J. K. Lasocki Z pieśnią zeszyt III

ü  J. Gall, opr. Jan Maklakiewicz Panieneczko jasnowłosa s. 2

ü  Jan Maklakiewicz Pieśń o polskim morzu s. 27

ü  Stanisław Moniuszko, opr. Stanisław Wiechowicz Kozak s. 38

ü  W. Raczkowski Oj, uśnij s. 68

·        zespół wykonawczy: chór Kantele ze Słupska

·        w części B uczestnicy będą pracować nad interpretacją utworu Andrzeja    

     Koszewskiego Non sum dignus, który jest wspólny dla wszystkich i został   

     przygotowany wcześniej przez chór

·        zespół wykonawczy: chór Akademii Pomorskiej Juventus Cantans

·        czas pracy z chórem 15 min.

·        łączny czas I etapu: 30 min.

·        w II etapie udział weźmie 8 uczestników, którzy łącznie w części A i B zdobyli  

      największą ilość punktów 

·        w II etapie dyrygenci losują nową kolejność oraz jeden z czterech utworów, które 

      zostaną wykonane dwukrotnie. Uczestnicy konkursu w tej części będą pracowali nad 

      interpretacją utworu, który znany jest chórowi.

·        Każdy dyrygent ma do dyspozycji 30 min. 

·        w II etapie obowiązują następujące pieśni:

ü  s. Jerzy Liebert, m. Marek Jasiński Muzyka poranna

ü  opr. Antoni Gref Szła dzieweczka

ü  s. Adam Mickiewicz, m. Feliks Nowowiejski Pieśń dudarza

ü  Feliks Nowowiejski Parce Domine

·        w III etapie weźmie udział 4 uczestników, którzy ponownie losują kolejność występu  

      wraz z jednym z czterech utworów, które znane są chórowi, a którym należy nadać  

      odpowiednią interpretację:

ü  Romuald Twardowski Alleluja

ü  Orlando di Lasso Jubilate Deo

ü  Albert Borg Sequentia Paschalis

ü  Marcin Łukaszewski Parce Domine

·        czas pracy z chórem 30 min., łącznie próba z wykonaniem

·        zespół wykonawczy: chór Akademii Pomorskiej Juventus Cantans

·        jury oceniać będzie uczestników w skali 1-25 punktów

            bdb ++ 25 pkt., bdb+ 24, bdb 23, bdb- 22, bdb – 21, db ++ 20, db+ 19, db 18, db- 18,

            db - - 16, dst ++ 15, dst + 14, dst 13, dst- 12, dst - - 11, ndst 10-1

·        materiał nutowy do I etapu J. K. Lasocki Z pieśnią z. I, II i III zapewne dostępny jest  

      w każdej uczelni. Nuty do utwory A. Koszewskiego Non sum dignus oraz do II i III 

      etapu zostaną przesłane wraz z zaproszeniem do udziału w konkursie.

15)  na ocenę jury składać się będą następujące elementy pracy z chórem:

·        forma ćwiczeń emisyjnych

·        umiejętność posługiwania się kamertonem (podczas konkursu uczestnicy nie  

      mogą posługiwać się fortepianem)   

·        znajomość tekstu muzycznego

·        nawiązanie kontaktu z chórem

·        intonacja, artykulacja, dynamika

·        zainteresowanie i atrakcyjność pracy z chórem

·        stosowanie terminologii muzycznej

·        zrozumienie formy utworu

·        posługiwanie się własnym głosem

·        poprawność i technika dyrygowania

·        skuteczność próby

16)  wszelką korespondencję proszę kierować na adres:

Zakład Chóralistyki i Zespołów Instrumentalnych Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku,

      ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk,

tel. 59-84-27-168, 693-888-358

fax: 59 – 84 -05-935

      e-mail:  instytutmuzyki@interia.pl

      www.apsl.edu.pl

     

  

Kierownik Zakładu Chóralistyki i Zespołów Instrumentalnych

prof. Roman Grucza

 

ZAŁĄCZNIKI:
- program
- regulamin
- karta zgłoszenia

« powrót