Konkursy

Konkurs na prace naukowe i prace studentów

Fundacja "Ubi societas, ibi ius" ("Gdzie społeczeństwo tam prawo"), powstała na bazie niemal dwudziestoletniego okresu badań i analiz problematyki fałszerstw dokumentów i banknotów oraz przyjazne współpracy organów i podmiotów zajmujących się tymi zagadnieniami.
Statutowa działalność fundacji opiera się na analizie i diagnozie obszarów zagrożeń fałszerstwami,które są publikowane w dzienniku fundacji na stronie www.fałszerstwa.eu.
W ograniczaniu tego zjawiska ogromną rolę odgrywają działania prewencyjne polegające na organizowaniu akcji społecznych majacych na celu podniesienia świadomości i wrażliwości na zjawisko występowania fałszerstw we wszystkich dziedzinach życia. Uważamy, że środowisko naukowe i akademickie stanowi największy potencjał intelektualnymi i osobowy,a jednocześnie najbardziej obiektywny, w ocenie otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego, też Fundacja występuje z inicjatywą zorganizowania corocznych ogólnopolskich konkursów do studentów pod nazwą "Fałszerstwom stop" oraz dla pracowników naukowych pod nazwą "Nauka przeciw fałszerstwom", na najlepszą prace pisemną poświęcone problematyce przeciwdziałania fałszerstwom. Szczegółowe inforamacje na temat konkursów zamieszczone zostały na stronie www.tamprawo.org.

« powrót