Konkursy

Konkurs na najlepszy biznes plan

Jeśli w przyszłości planujesz otworzyć swoją działalność gospodarczą, już dziś możesz sprawdzić, czy pomysł na biznes jest opłacalny!
Zadaniem uczestników jest napisanie biznes planu prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności.

Dla laureatów konkursu atrakcyjne nagrody:
- bezpłatne studia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
- laptop
- tablet
- telefon komórkowy.

Termin zgłaszania prac - od 20 marca do 30 kwietnia 2012r. do godz. 16:00

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
- Należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy wraz z projektem biznes planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2012r.
- Na formularzu należy podać tytuł projektu, a także nazwisko i dane adresowe osoby opracowującej dany pomysł na biznes (jeśli będzie to praca osoby niepełnoletniej niezbędne jest dołączenie Oświadczenia / Zgody opiekuna prawnego)
- Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z projektem biznes planu w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Biznes Plan”

Regulamin Konkursu www.twojbiznes.byd.pl

Kontakt: biznesplan@um.bydgoszcz.pl

Wszystkim uczestnikom życzymy biznesowego sukcesu !

« powrót