Konkursy

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego - II-ga edycja 2011

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Dofinansowanie mogą uzyskać zadania z zakresu edukacji ekologicznej, które są zgodne z założeniami Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Narodowego Planu Edukacji Ekologicznej oraz Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego.

Konkursem objęte są zadania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do mieszkańców lub turystów przebywających na terenie województwa pomorskiego, których termin realizacji nie przekracza 12 miesięcy. Przez zadania z zakresu edukacji ekologicznej rozumie się w szczególności:
- kampanie, programy i warsztaty edukacyjne,
- wydawnictwa, filmy oraz audycje RTV,
- szkolenia, seminaria, konferencje i sympozja.

Maksymalna wysokość dofinansowania: 100.000 zł

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w terminie do 31 października 2011 roku
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku: http://www.wfosigw-gda.pl/index.php?option=content&task=view&id=159&Itemid=194

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych AP w Słupsku
budynek Wydziału Filologiczno–Historycznego
nr pokoju 31
tel: (59) 84 00 513
biurofunduszy@apsl.edu.pl

« powrót