Konferencje

[PL] V Międzynarodowa konferencja naukowa „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” - Program konferencji

V Międzynarodowa konferencja naukowa
„Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” w 70-tą rocznicę wysiedleń ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1946.
Słupsk, 24-26 września 2015 r.


 
Zapraszamy do udziału w konferencji, którą Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku  organizuje we współpracy z  Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ukraińskim Towarzystwem Historycznym w Polsce, Katedrą Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziałem Rusinistyki Fakultetu Filozoficznego Uniwersytetu w Novym Sadzie (Serbia), Instytutem Ludoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie (Ukraina), Fakultetem Historii Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina), Katedrą Historii Fakultetu Filozoficznego Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku (Słowacja).

Jest to kontynuacja konferencji „Łemkowie, Bojkowie, Rusini – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbyła się w Zielonej Górze, w 2007 r. ,„Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”, która odbyła się również w Zielonej Górze w 2009 r., jak również w Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku 2011 oraz w Svidniku (Słowacja) w 2013 r. Tegoroczna konferencja odbędzie się w 70-tą rocznicę wysiedleń ludności ukraińskiej z Polski do USRR, w latach 1944-1946.Komitet Organizacyjny konferencji stanowią:


- dr hab. Roman Drozd, prof. AP, kierownik Zakładu Studiów Wschodnich AP


- dr Robert Kuśnierz – sekretarz


- dr Arkadiusz Słabig – sekretarz


- mgr inż. Katarzyna Mudryk-PraszczakKomitet Naukowy tworzą: dr hab., prof. AP Tadeusz Sucharski-Prorektor ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. Michal Šmigel (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy - Słowacja); prof. Marián Gajdoš (Słowacka Akademia Nauk); dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ (Instytut Politologii UZ), dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa UZ); Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce); dr hab. Zenon Romanow, prof. AP (Dyrektor Instytutu Historii i Politologii AP); prof. Jarosław Taras (Instytut Ludoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie), prof. Janko Ramač ( Wydział Rusinistyki Fakultetu Filozoficznego Uniwersytetu w Novym Sadzie), dr Piotr Pochyły (Instytut Politologii UZ).


Program konferencji - [zobacz]


« powrót