Konferencje

III Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna z cyklu „Współczesne Problemy Penitencjarystyki” - 21.05.2015 r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

III Ogólnopolskiej Konferencji Penitencjarnej z cyklu „Współczesne Problemy Penitencjarystyki”  

pt. Readaptacja społeczna sprawców przestępstw z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną”

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem, Polskie Towarzystwo Penitencjarne/ Koło PTP w Czarnem oraz Akademia Pomorska w Słupsku mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu: „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PENITENCJARYSTYKI”  pt. „Readaptacja społeczna sprawców przestępstw z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną”

UCZESTNICY KONFERENCJI

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 1. Przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się problematyką niepełnosprawności intelektualnej i psychicznej oraz readaptacją społeczną w warunkach środowiska otwartego i zakładów karnych
 2. Zarząd Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego i Członków terenowych kół PTP
 3. Funkcjonariuszy Służby Więziennej
 4. Pracowników socjalnych
 5. Wychowawców, Psychologów, Terapeutów, Pracowników medycznych
 6. Kuratorów
 7. Prawników
 8. Osoby mogące podzielić się na forum swoimi problemami, spostrzeżeniami, propozycjami rozwiązań
KOMITET NAUKOWY   

KOMITET   ORGANIZACYJNY

  

Prof. zw. dr hab. Henryk Machel  
Prof. UG dr hab.   Mieczysław Ciosek
Prof. UG dr hab. Robert Opora
Prof. WSP TWP dr hab. Barbara Nowak   

 

kpt. Beata   Krzyżanowska  
kpt. Izabela   Gierszewska  
por. Ewa Bartkowska  
dr Anetta Jaworska  
dr Ewa Piotrów  
dr Robert Parol  

PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Problemy readaptacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym i prawnym
 2. Funkcjonowanie w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności osadzonych   wykazujących niepełnosprawność intelektualną lub psychiczną (specyfika wykonywania kary)
 3. Problemy personelu więziennego związane z pracą z człowiekiem niepełnosprawnym intelektualnie
 4. Postępowanie readaptacyjne i terapeutyczne realizowane wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie   w warunkach środowiska otwartego i w izolacji penitencjarnej
 5. Aspekty organizacyjne, infrastrukturalne i statystyczne w zakresie problematyki przestępstw popełnianych przez osoby niepełnosprawne intelektualnie i psychicznie

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja organizowana jest w dniu  21 maja 2015 roku

Miejsce Konferencji:  Zakład Karny w Czarnem, ull. Pomorska 1 77-330 Czarne, woj. Pomorskie

KOSZT UDZIAŁU W SEMINARIUM 

 1. wszystkie przewidziane harmonogramem posiłki (śniadanie, dwa obiady, uroczystą kolację): ok. 120 zł – płatność i faktura do odbioru na miejscu
 2. nocleg: ok. 35 zł – płatność i faktura  do odbioru na miejscu
 3. obecność artykułu w publikacji zbiorowej (opcjonalnie dla zainteresowanych) - 270 zł
 4. spływ kajakowy (opcjonalnie) organizowany w dniu 22 maja 2015 przez PTP koło w Czarnem – ok. 20 zł

Zgłoszenia udziału w KONFERENCJI prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2015 roku WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: jaworska.anetta@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy [pobierz] 


« powrót