Konferencje

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie" - 11-12.06.2015

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku,
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
oraz EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY
mają zaszczyt zaprosić do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

na temat:
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE KONFLIKTU NA UKRAINIE

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12.06.2015 roku
w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Szczegóły: http://bn.apsl.edu.pl/konferencje.html

 
 
INVITATION TO THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Institute of National Security ofPhilology and History Faculty of the Pomeranian University in Słupsk,
National Security Faculty of the National Defence University in Warsaw
and EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY
  have the honour to invite to participate
in the International Scientific Conference

on the topic:
SECURITY OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE CONTEXT OF THE CONFLICT IN UKRAINE

 The conference will be held on 11-12.06.2015 at the Institute of National Security of Pomeranian University in Słupsk

 
ЗАПРОШЕННЯ HА MІЖНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

Інститут Національної БезпекиІсторико-Філологічного Факультету
Поморської Академії в Слупську Факультет Національної Безпеки Академії Національної Оборони
таЄвропейська Асоціація  Безпеки  
Мають за честь запросити до участі
в Міжнародній Науковій Конференції
БЕЗПЕКА ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Конференція відбуватиметься 11 - 12.06.2015 року вІнституті Національної Безпеки Поморської Академії в Слупську

« powrót