Konferencje

2016.04.08|VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu Rzeczpospolita domów Słupsk 25-26 kwietnia 2016 r. »
2016.04.06|Międzynarodowa Konferencja Naukowa "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE KRYZYSU MIGRACYJNEGO" 9-10.06.2016 »
2016.03.24|Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Szkoleniowa Ratownictwo w zintegrowanym systemie - innowacje, motywacja, edukacja i współpraca, Słupsk 19-21.05.2016 »
2016.03.24| I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Usteckich Dni Onkologicznych" 13-14.05.2016 Słupsk »
2016.03.24|Konferencja naukowa "Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce" - 18-19.04.2016 - Ustka »
2016.02.25|V Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, Słupsk - Ustka, 18-21.05.2016 »
2016.02.15|V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa", Słupsk 16 września 2016 r. »
2016.01.29|Konferencja "Literatura a polityka" - 11.05.2016r. »
2016.01.11|VIII Humanistyczny Wiatr od morza - międzynarodowa konferencja naukowa [2-4.06.2016] »
2015.12.18|Konferencja naukowa "Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce" - 18-19.04.2016 »
2015.11.16|Konferencja "Rola różnic indywidualnych w uczeniu się i nauczaniu języków obcych" - Słupsk 5–7 września 2016 r »
2015.11.13|Konferencja Naukowo-Metodyczna "Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości" - - 1-2 grudnia 2015 »
2015.11.04|Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów - 21-22 kwietnia 2016 »
2015.10.23|Konferencja Naukowo-Metodyczna "Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości" 1-2.12.2015 »
2015.10.10|Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne” - 26.11.2015r. »
2015.09.16|Konferencja naukowa: "Metodologia teorii ugruntowanej i teorie ugruntowane" - 18-19 września 2015 r. »
2015.07.26|[UA] V Міжнародна наукова конференція "Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – історія, сучасність, матеріальна та духовна культура" - Програма конференції »
2015.07.26|[SK] V. medzinárodná vedecká konferencia „Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra“ - Program konferencie »
2015.07.26|[PL] V Międzynarodowa konferencja naukowa „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” - Program konferencji »
2015.03.20|IV Konferencja Szkoleniowo – Naukowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego "Dobre praktyki w pielęgniarstwie. Problemy współczesnej pediatrii i neonatologii" - 10.04.2015 »
2015.03.20|VII Wiatr od morza. Ogólnopolska konferencja naukowa "Sensacja, prowokacja, skandal – o przekraczaniu kulturowych norm" Literatura-język-dydaktyka-kultura. Ustka 28-30.05.2015 »
2015.02.12|III Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna z cyklu „Współczesne Problemy Penitencjarystyki” - 21.05.2015 r. »
2015.01.25|Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie" - 11-12.06.2015 »
2014.09.22|7th International Conference Teacher Education in Europe 2014 »
2014.05.20|Konferencja "Między ideałem Madonny a ideałem Sodomy. Obrazy miłości w literaturach słowiańskich przełomu XIX i XX wieku" - 25-26.092014 r. [Aktualizacja] »
2014.05.12|Konferencja międzynarodowa - Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie »
2014.03.18|III edycja Konferencji Szkoleniowo – Naukowej z serii „Dobre praktyki w pielęgniarstwie” »
2014.03.06|III Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnej »
2014.01.27|Międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Via Viatores Quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej" - 29-30 maja 2014 r »
2014.01.08|Konferencja VI Humanistyczny Wiatr Od Morza »