Kalendarz

drukuj kalendarz

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016:

Rok akademicki trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. zgodnie z §17 ust.1 Regulaminu studiów AP.

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: od 01.10.2015 r. do 31.01.2016 r. [15 tygodni]
Dni ustawowo wolne od zajęć: 01.11.2015; 11.11.2015; 25 i 26.12.2015; 01.01.2016; 06.01.2016
Przerwa świąteczno - noworoczna: 21.12.2015 r. - 03.01.2016 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna: 01.02.2016 r. - 14.02.2016 r.
Zimowa sesja poprawkowa: 15.02.2016 r. - 21.02.2016 r.

SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: od 22.02.2016 r. do 12.06.2016 r. [15 tygodn]
Dni ustawowo wolne od zajęć: 27 i 28.03.2016; 01 i 03.05.2016; 15.05.2016; 26.05.2016
Przerwa świąteczna: 24.03.2016 r.- 30.03.2016 r.
Letnia sesja egzaminacyjna: 13.06.2016 r. - 30.06.2016 r.
Letnia sesja poprawkowa: 01.07.2016 r.- 30.09.2016 r.

WAKACJE LETNIE: 01.07.2016 r. - 30.09.2016 r.

Rozkład dni w semestrach roku akademickiego 2014/2015

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Semestr zimowy

15

15

13

16

16

16

15

Semestr letni

15

14

15

14

15

15

13