BKWG / Informator

 


Informator

pfp logo2Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku. Jest instytucją, która działa na rzecz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Fundacja oferuje pomoc finansową i szkoleniową. Największym zainteresowaniem cieszą się środki na rozwój działalności udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Informacji na ten temat udzielają:
Ewelina Kolak Maciejewska tel.: 664 981 645, e-mail: e.maciejewska@pfp.com.pl
Piotr Sazon tel.: 784 318 037, e-mail: p.sazon@pfp.com.pl

Więcej informacji znajdziesz na: www.pfp.com.pl

 

wup gdaWojewódzki Urząd Pracy – Oddział Zamiejscowy w Słupsku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku funkcjonuje w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku/ Oddziału Zamiejscowego w Słupsku i świadczy profesjonalne usługi z zakresu poradnictwa zawodowego. Oferujemy zajęcia grupowe z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz wsparcie psychologiczne w rozwoju zawodowym.

Doradcy zawodowi przy użyciu różnorodnych metod i testów pomagają dokonać analizy predyspozycji zawodowych i tym samym podjąć decyzję o wyborze bądź zmianie zawodu. Podczas spotkania z doradcą zawodowym studenci mogą też poznać współczesne techniki poszukiwania pracy, opracować CV i list motywacyjny i przygotować się do rozmowy z pracodawcą.

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Brasewicz, tel.: 59 84 68 303, e-mail: a_brasewicz@wup.gdansk.pl

Więcej informacji na stronie www.wup.gdansk.pl w zakładce poradnictwo zawodowe.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dostępnymi tutaj.

 

słupsk logoUrząd Miejski w Słupsku, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości UM w Słupsku. W COI zajmujemy się profesjonalną obsługą inwestora. Posiadamy pełną informację na temat możliwości inwestowania w regionie słupskim. Dysponujemy elektronicznym portalem obsługi inwestora. Oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo, a także aktywnie wspieramy rozwój przedsiębiorczości.

Osoba do kontaktu:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka, e-mail: d.mikolajczak@um.slupsk.pl, tel.: 59 84 88 225.

Więcej informacji na stronie: www.coislupsk.pl lub: www.slupsk.pl

Równocześnie zachęcamy do aplikowania do programu: „WySTARTuj w Słupsku”, który oferuje pomoc de minimis dla absolwentów szkół wyższych (http://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/homepage-mainmenu/aktualnosci/708-wystartuj-w-slupsku)

 

SIT logoSłupski Inkubator Technologiczny. SIT to nowoczesne zaplecze, otwierające możliwości dla Słupska i regionu, a przede wszystkim dla przedsiębiorców i mieszkańców, aby budować platformę innowacji, nowoczesnych technologii i sieci współpracy. W ramach SIT utworzono dwie pracownie specjalistyczne: Pracownię Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych - kreującą szanse rozwoju nowoczesnego przemysłu oraz nowotworzoną Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii - popularyzującą wykorzystanie OZE oraz efektywność energetyczną. Inkubator to miejsce nie tylko do prowadzenia działalności gospodarczej. Obiekt, dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu, stał się także forum spotkań biznesowych, wydarzeń artystycznych i konferencji, także o charakterze międzynarodowym.

Kontakt:
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13 B, 76-200 Słupsk
tel. (+48) 59 846 81 00
fax 59 846 81 01
e-mail: sit@sit.slupsk.pl
facebook.com/sit.slupsk

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sit.slupsk.pl

 

PARR logo

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 1994 roku prowadzi działalność na rzecz rozwoju regionalnego. Agencja jest realizatorem wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także prowadzi działalność informacyjną i doradczą dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. Projekty realizowane przez PARR S.A. mają wpływ na promocję i rozwój regionu, wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych i rozwój funkcjonujących przedsiębiorstw. Agencja realizuje szereg działań tworząc przy tym przyszłość dla innowacyjnej gospodarki regionu i Pomorza. Od 1997 roku Pomorska Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz od 2012 roku Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

Kontakt:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
tel. (+48) 59 841 32 61 fax 59 841 32 61
e-mail: office@parr.slupsk.pl
facebook.com/PARRSlupsk

Więcej informacji na stronie internetowej: www.parr.slupsk.pl

 

SSSE logoSłupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakimi posługuje się Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspierając rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Strefa działa od 1997 roku i daje możliwości do tworzenia nowych miejsc pracy oraz korzystnego i stabilnego rozwoju firm, w tym małych i średnich polskich przedsiębiorców. Strefa oferuje atrakcyjnie zlokalizowane tereny inwestycyjne w regionie słupskim i na Pomorzu. Przedsiębiorcy Słupskiej SSE kooperują z wieloma firmami z różnych sektorów, stąd wydźwięk inwestycji strefowych ma wpływ na gospodarkę środkowego Pomorza i całego kraju.

Kontakt:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
tel. (+48) 59 840 11 73 / 74
fax 59 841 32 61
e-mail: promocja@parr.slupsk.pl
facebook.com/Slupsksez

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sse.slupsk.pl

 

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku należy do Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich koordynowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Konsultanci LPI FE w Słupsku udzielą bezpłatnych informacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Punkt udziela informacji o możliwości uzyskania wsparcia na planowane przedsięwzięcia, założeniach Funduszy Europejskich na latach 2014-2020 oraz zasadach ubiegania się o wsparcie. Konsultacje udzielane są osobiście w siedzibie Punktu, telefonicznie lub poprzez przesłanie zapytania e-mailem.

Punkt w Słupsku od 2 stycznia 2015 roku ma siedzibę w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, jest prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Swoim zasięgiem obejmuje powiaty słupski, lęborski i bytowski. Lokalny Punkt Informacyjny organizuje również spotkania, szkolenie informacyjne i Mobilne Punkty Informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich.

Aktualne informacje o organizowanych spotkaniach znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.pomorskiewunii.pomorskie.eu lub: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapraszamy też do śledzenia naszego profilu na Facebooku: www.facebook.com/LPIFESlupsk

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
Budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15
email: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl
Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Zapraszamy naszych Studentów i Absolwentów do korzystania z pomocy Biura Karier!

Znajdziecie tu oferty pracodawców, niezbędne informacje dot. wejścia na rynek pracy oraz będziecie mogli skorzystać ze szkoleń i warsztatów, które dla Was przygotowujemy.

Zachęcamy do korzystania ze stron naszych partnerów, gdzie można znaleźć m.in. aktualnie ogłoszone konkursy, informacje o konferencjach, stażach, praktykach czy projektach.

Pracodawców także uprzejmie zapraszamy do współpracy!


 
Galeria
 
 


Kontakt

Biuro Karier
dr Paulina Szmielińska-Pietraszek
tel.: + 48 59 84 05 937
biurokarier@apsl.edu.pl

sektor.BR@apsl.edu.pl