PDSRIF
PROREKTOR
DS. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ
dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski
Kompetencje: nadzór nad działaniami w ramach programów europejskich; współpraca z gospodarką; komercjalizacja badań; aktywizacja zawodowa pracowników i studentów; śledzenie losów absolwentów
Dyscyplina: biologia
Specjalność: geobotanika, ochrona przyrody
Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel.: (059) 84 05 945
e-mail: z.osadowski@apsl.edu.pl
Nauka / Dydaktyka / Organizacja / Praktyka / Oferta / Usługi