PDSKIS
PROREKTOR
DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW
dr hab. prof. nadzw. Joanna Bernagiewicz
Kompetencje: nadzór i koordynacja procesu dydaktycznego i działań studenckich
Dyscyplina: nauki o sztukach pięknych
Specjalność: instrumentalistyka
Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel.: (059) 84 05 940
e-mail: joanna.rektor@apsl.edu.pl