KANCLERZ
KANCLERZ mgr inż. Ewa Sobolewska
Kompetencje: nadzór i koordynacja pracy administracji uczelni oraz realizacja inwestycji
Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Arciszewskiego 22a
tel.: (059) 84 05 327
e-mail: kanclerz@apsl.edu.pl