Sekcja Płac

Kierownik:
Teresa Kardaś,
pokój 14
tel. (59) 84 05 322 w. 322
fax: (59) 84 05 314
e-mail: place@apsl.edu.pl


Pracownicy:


- Helena Chomontek
pokój nr14, wynagrodzenia nauczycieli akademickich
tel. (59) 84 05 322 w. 322
e-mail: place@apsl.edu.pl

- Barbara Kulis
pokój nr 3, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi
tel. (59) 84 05 316 w. 316
e-mail: barmag@apsl.edu.pl

- mgr Aldona Kubas
pokój nr 12, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników
tel. (59) 84 05 316 w. 316
e-mail: kubas@apsl.edu.pl