Sekcja Finansowo-Księgowa

Kierownik:
mgr Elżbieta Nowosad
pokój 11
tel. (59) 84 05 305 w. 305
tel. kom. 668 443 686
e-mail: ela.nowosad@apsl.edu.pl

Pracownicy:

Maria Cymbałko - specjalista ds. finansowo-księgowych
pokój 1
tel./fax (59) 84 05 314 w. 314
e-mail: cymbalko@apsl.edu.pl

- Urszula Kroplewska
pokój 1, badania statutowe, studia podyplomowe
tel./fax (59) 84 05 314 w.314
e-mail: kroplewska@apsl.edu.pl

- mgr Barbara Barczyńska
pokój 1, konferencje, podatek VAT
tel./fax (59) 84 05 314 w. 314
e-mail: grunwald@apsl.edu.pl

- mgr Bożena Jaworska
pokój 1, specjalista ds. finansowo-księgowych
tel./fax (59) 84 05 314 w. 314
e-mail: mailto:bozena.jaworska@apsl.edu.pl

- mgr Hanna Kowalska
pokój 2, rozrachunki z pracownikami i kontrahentami - windykacja
tel. (59) 84 05 395 w. 395
e-mail: kowalska@apsl.edu.pl

- mgr Zdzisława Garbowska
pokój 2, likwidatura: faktury, rachunki, delegacje
tel. (59) 84 05 395 w. 395
e-mail: garbowska@apsl.edu.pl 

- mgr Krzysztof Biernacki - specjalista
pokój 9, środki trwałe
tel. (59) 84 05 545 w. 234
e-mail: EwidencjaKwestura@apsl.edu.pl

- mgr Magdalena Olejnik
pokój nr 9, samodzielna księgowa
tel. (59) 84 00 545 w. 234
e-mail: barmag@apsl.edu.pl


KOMUNIKAT NR 4/2013
Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 4 marca 2013 roku
dotyczy dokumentowania realizacji umów o dzieło

Prawidłowe udokumentowanie wykonania umowy o dzieło wymaga co do zasady:
1. Sporządzenia, oprócz rachunku, protokołu odbioru częściowego i końcowego w każdym przypadku realizacji umowy wieloletniej.
2. W pozostałych przypadkach z wyłączeniem umów na praktyki i umów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem zajęć dydaktycznych, obowiązuje protokół końcowy.
3. W przypadku umów na praktyki i dydaktykę protokół może być zastąpiony odpowiednią formułą na rachunku. Osoba upoważniona do odbioru dzieła potwierdza na rachunku wykonanie dzieła zgodnie z umową.
4. Sposób i osoby uprawnione do odbioru dzieła dla przypadków wymienionych w punktach 1, 2, 3, i innych powinna określać umowa.
Powyższe zgodnie z § 5 ust. 5 „Zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych w AP w Słupsku” – Zarz. R/0210/57/12, zostanie unormowane przy najbliższej nowelizacji „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w AP w Słupsku” – Zarz. R/0210/95/12.
Komunikat sporządzono na wniosek Audytora Wewnętrznego.

Kwestor AP w Słupsku
Krzysztof Asztemborski