Z-ca Kanclerza (Kwestor)
mgr Bożena Jaworska
Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego
Pokój 4
tel. (59) 84 05 317 w. 317
fax: (59) 84 05 314
e-mail 1: bozena.jaworska@apsl.edu.pl
e-mail 2: kwestor@apsl.edu.pl


Zadania Kwestury: planowanie i kontrola realizacji budżetu, księgowość, finanse, ewidencja majątku, płace, pdof, rozliczenia z ZUS. Ww. zadania realizowane są przy pomocy dwóch sekcji: Sekcji Finansowo-Księgowej i Sekcji Płac.

Pliki do pobrania:
- Zarządzenie Rektora R.021.49.15
- Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku
- Faktura - wzór nr 1
- Faktura Proforma - nr 2
- Faktura Korygująca - wzór nr 3
- Rejestr wystawionych faktur - wzór nr 4

- oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego
- oświadczenie nauczyciela akademickiego
- formuła kontrolno-zatwierdzająca
- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych R.97.11
- instrukcji w sprawie inwentaryzacji składników majątku AP

 - Podróże służbowe
   - polecenie wyjazdu służbowego
   - umowa i używanie samochodu prywatnego
   - ewidencja przebiegu pojazdu
   - oświadczenie   

Komunikaty Kwestora
2016
- Komunikat Kwestora nr 01/2016
 
2015
- Komunikat Kwestora nr 06/2015
- Komunikat Kwestora nr 05/2015
- Komunikat Kwestora nr 04/2015
- Komunikat Kwestora nr 03/2015
- Komunikat Kwestora nr 02/2015
- Komunikat Kwestora nr 01/2015