Biuro Majątku Uczelni

DS-3, pok. 14,
tel (59) 84 05 376 w. 376

 

Kierownik:
- mgr Krzysztof Biernacki

 

Pracownicy:
- mgr Wiesława Litewiak,
- Teresa Budzyńska