ZGŁOŚ KSIĄŻKĘ DO ZAKUPU

Czytelniku, możesz zgłosić swoją propozycję zakupu książki do Biblioteki Uczelnianej wypełniając poniższy formularz:

Autor:*
Tytuł*
Wydawca:
Miejsce i rok wydania:

Uzasadnienie zakupu książki:*

Lektura w ramach studiów
Przydatna przy pisaniu pracy licencjackiej / magisterskiej
Niezbędna do pracy naukowej lub dydaktyki
Inny cel (należy wpisać jaki)

Informacja o osobie zgłaszającej propozycję zakupu:

Pracownik naukowy AP
Student AP
Doktorant AP
Czytelnik spoza uczelni

Nazwisko, Imię:*
E-mail:*

Podaj swój komentarz:
* pole wymagane